ปนัดดา มอบนโยบายการศึกษา แนะครูบรรจุใหม่ ผลิตนักเรียนดีมีคุณธรรมสู่สังคม

“รมช.ศธ. พบปะผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ.เชียงใหม่”

เมื่อบ่ายวันนี้ (2 ต.ค. 60) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 6) โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้เพิ่มทักษะในการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพแก่ศิษย์ผู้เรียนต่อไป

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ ห้องประชุม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 400 คน เข้าร่วมรับการอบรม

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้ที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่แบบครูมืออาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจน เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนาอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายร่วมกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ”ครู” เป็นผู้เสียสละใหญ่หลวงในการสร้างอนาคตให้กับชาติ ครูอาจารย์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในทุกกระบวนวิชาและเสริมสร้างหลักคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่เพิ่มพูนความรู้ทักษะเจตคตินิยมที่ดี คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้ช่วยผู้บรรจุใหม่นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง เพราะเป็นบุคคลที่มีบทบาท และเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้บทเรียนน่าสนใจ น่าติดตาม สนุก ท้าทาย มีส่วนคำถาม-คำตอบ หมุนเวียนการนำเสนอหนังสืออ่านประกอบหน้าชั้นเรียน อันจะจูงใจให้ลูกหลานนักเรียนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การเรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ ในการดูแลส่งผลต่อนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนตามแนวการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมุ่งผลิตคนดีมีคุณธรรมออกสู่สังคม เป็นทั้งขวัญและกำลังใจแก่บุพการี ครูอาจารย์ และสังคมของคนในชาติ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สืบไป” รมช.ศธ.กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ประยุทธ์ พบ ทรัมป์ ขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่น แสดงความเสียใจ เฮอร์ริเคนในสหรัฐฯ
บทความถัดไปลาสเวกัสยอดพุ่ง! ตาย59 เจ็บ527 สกญ.แอลเอชี้ไม่มีคนไทย บัวแก้วแถลงการณ์ยืนเคียงข้างชาวอเมริกัน