คอลัมน์โลกสองวัย : ออมสินให้ทุนประเดิมน้องหนู

นับแต่วันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 สวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลาจาก 06.52 น. ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 01.53 น. ระหว่างนั้น เพื่อเป็นที่จดจำและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธนาคารออมสิน จึงให้บุตรหลานของพสกนิกรที่เกิดระหว่างนั้นนำหลักฐานไปขอรับทุนประเดิมด้ายการเปิดบัญชีให้รายละ 1,099 บาท ห้วงเวลานั้น คือรอยต่อสองแผ่นดินระหว่าง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เป็นมงคลชีวิตทารกที่เกิดระหว่างเวลานั้น

ขอให้บรรดาพสกนิกรที่เป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของทารกผู้นั้นนำหลักฐานไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเพื่อเปิดบัญชีดังกล่าวถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นี้ ขออภัยที่เพิ่งแจ้ง

ธนาคารออมสิน ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แจ้งเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ถึงธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ขอความร่วมมือให้เปิดบัญชีเงินฝากในโครงการ “ยุพราชให้ชีวิต ออมสินให้อนาคต”

โครงการนี้เกิดจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดำเนินการ “ยุพราชให้ชีวิต ออมสินให้อนาคต” เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสนับสนุนเป็นทุนประเดิมให้กับเด็กทุกคนที่ถือกำเนิดช่วงรอยต่อสองแผ่นดิน ในรูปแบบการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกคนละ 1,099 บาท ห้วงเวลา 06.52 น. วันที่ 13 ตุลาคมคือก่อนสวรรคต 9 ชั่วโมง ถึง 01.53 น. วันที่ 14 ตุลาคม หลังสวรรคต 10 ชั่วโมง

รายละเอียดมีดังนี้

-บิดามารดามีสัญชาติไทย

-กำเนิด ณ โรงพยาบาลในประเทศไทย

-ยื่นหลักฐานขอรับทุนไม่เกิน 31 ตุลาคม 2560

เอกสารขอรับทุน มีดังนี้

-ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็ก

-บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา

-สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา

ผู้แจ้งเพื่อให้ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศดำเนินการคือ ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ตั้งขึ้นในสมัยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 เพื่อต้องการให้ประชาชนไทยได้รู้จักออมเงินไว้ใช้จ่ายโดยไม่ฟุ่มเฟือย นอกจากจัดให้เปิดบัญชีออมเงิน บัญชีฝากประจำ ยังมีบัญชีกระแสรายวัน และมีสลากออมสินจำหน่าย มีการออกรางวัลทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ผู้ซื้อสลากออมสินมีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนรวม 36 ครั้ง หรือ 3 ปี เมื่อครบกำหนดแล้วนำสลากไปรับคืนในอัตราเดิมมีดอกเบี้ยร้อยละ 1 ให้ด้วย

ผู้ซื้อสลากออมสินส่วนหนึ่งคือข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการบำนาญ

ปัจจุบันนี้ ธนาคารออมสินยังมีบริการอีกหลายประเภท เช่น การให้กู้เงินเพื่อลงทุนทั้งรายย่อยและรายใหญ่ เป็นที่นิยมของบรรดาผู้ค้าขายรายย่อยที่ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบดอกเบี้ยสูง

เงินทุนประเดิมเปิดบัญชีให้น้องหนูที่เกิดในห้วงเวลาดังกล่าว คุณพ่อคุณแม่เมื่อเปิดบัญชีแล้วควรจะเพิ่มทุนประเดิมให้น้องหนูลูกน้อยเพื่อเป็นทุนในอนาคต หรือจะให้ดีควรนำไปจัดซื้อสลากออมสินเป็นประเดิม ทั้งควรจะเพิ่มการซื้อสลากออมสินให้เดือนละครั้ง ครั้งละฉบับสองฉบับก็ได้ โตขึ้นน้องหนูจะได้รู้จักออม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปรากฏการณ์ “พี่ตูน” ในสมรภูมิวิวาทะ
บทความถัดไปในหลวงเสด็จยกนพปฎลมหาเศวตฉัตร ประดิษฐานยอดพระเมรุมาศ