พลิกโฉมวงการกล้วยตาก! กลุ่มแม่บ้านบางกระทุ่มโชว์นวัตกรรมผลิตกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ พาราโบลาโดม

กระทรวงพลังงานเยี่ยมชม การพลิกโฉมวงการกล้วยตาก ด้วยนวัตกรรมการผลิตกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ พาราโบลาโดม ที่ อ.บางกระทุ่ม อีก 1 ในโครงการแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานที่ยกระดับกล้วยตากให้เป็นของฝากเกรดพรีเมียมช่วยเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก นายทิพากร พูลสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่ติดตาม ผลงานของกองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นผู้ดูแล โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนากระบวนการตากของกลุ่มจากเดิมที่ใช้ตากแดดและลม เปลี่ยนมาเป็นแบบปิดด้วยระบบ พาราโบลาโดม หรือระบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่จะดีตรงที่เป็นระบบปิด ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ของชาวบ้านที่มีอยู่แล้ว เพื่อพัฒนาร่วมกันจนได้กล้วยตากที่สะอาดปลอดภัยจากฝุ่นละออง และแมลง

นางสุนันท์ อุปวงษา อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29/1 ม.2 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก บอกว่า เมื่อปี พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการก่อสร้างพาราโบลาโดม หรือระบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 โดม มูลค่าเฉลี่ยโดมละประมาณ 250,000 บาท ที่สามารถควบคุมความร้อน ความชื้น และสามารถลดระยะเวลาในการตากให้สั้นลงจากเดิมที่ใช้เวลา 7 วัน ก็จะเหลือเพียง 4-5 วัน สี และรสชาติความเป็นธรรมชาติก็มีอยู่ในตัวอยู่แล้ว หลังนำเข้าไปอบในโดมต่ออีก 1 วัน จึงเข้าสู่ขบวนการคัดแยกขนาด ซึ่งราคาส่งตลาดจะมี 3 ขนาดด้วยกัน นำมาฆ่าเชื้อโดยใช้เทคนิคเฉพาะของทางกลุ่ม จากนั้นใส่ซองปิด กันอากาศชื้น และบรรจุกล่องเป็นอันเสร็จพร้อมส่งไปจำหน่าย ทำให้ได้ปริมาณกล้วยเกรดดี ได้มีมากถึงร้อยละ 93-95 ช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น ส่วนตลาดใหญ่เวลานี้จะอยู่ตามภาคเหนือ อีสาน และร้านสะดวกซื้อ

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image