สรรพากรแจงไม่มีนโยบายเก็บภาษีจากวัด-ช่วยพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกการบริจาค

ฝ่ายประชุมสัมพันธ์ กรมสรรพากร ส่งข่าวชี้แจงกรณีมีการส่งข้อความทางสื่อออนไลน์ว่ากรมสรรพากรจะมีระบบจัดเก็บภาษีจากวัด และผู้ที่ทำบุญจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งกรมสรรพากรขอชี้แจงว่า กรมสรรพากรไม่มีนโยบายจัดเก็บภาษีจากวัดหรือศาสนสถานแต่อย่างใด รวมทั้งผู้ที่บริจาคก็ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย


สำหรับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ที่กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการพัฒนาขึ้นมานั้น เป็นระบบที่มีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคเงินให้แก่ศาสนสถาน โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาค ซึ่งจะทำให้ได้รับเงินคืนภาษีได้อย่างรวดเร็วขึ้นเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด

บทความก่อนหน้านี้สุดวิจิตร ‘ฉากบังเพลิง-พระที่นั่งทรงธรรม’ ประดับ ‘พระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9’
บทความถัดไปปีติ ‘พระองค์ที’ ทรงบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัด