เปิด 4 ข้อเสนอปฏิรูปพลังงาน ชงเลิกส่งค่าภาคหลวงให้ อบจ.เน้น อบต.แทน

นายมนูญ ศิริวรรณ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศพลังงาน กล่าวในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปฏิเสธประเทศด้านพลังงาน ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานว่า ข้อเสนอแนวทางปฏิรูปจะแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐอย่างเป็นทางการในรูปคณะที่ปรึกษาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการของภาคประชาสังคม มีคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรองรับ 2.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า ทั้งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยรัฐบาล และเสนอให้กำหนดเกณฑ์การออกประกาศเชิญชวนให้ประชาชนเสนอที่ตั้งโรงไฟฟ้า รวมทั้งเสนอให้มีการกำหนดสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพิ่มเติมจากที่ได้รับในปัจจุบัน และเปิดให้ชุมชนเสนอได้ตามความต้องการของพื้นที่ต่างๆ

ขณะที่ 3.ต้องการให้มีแนวทางการจัดสรรค่าภาคหลวงสู่ชุมชนที่เกิดประโยชน์สูงสุด และเจาะจงในพื้นที่ตั้งปิโตรเลียมมากขึ้น โดยควรยกเลิกส่งค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในจังหวัดที่ตั้งของปิโตรเลียม และนำเงินส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาลในพื้นที่ผลิต 20% ให้ อบต.หรือเทศบาลจังหวัด 20% และให้ อบต.ทั่วประเทศ 15% และ 4.ส่งเสริมและสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร คือ ลดความซ้ำซ้อนในตำแหน่งราชการกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด ให้เอกชนเปิดเผยตัวเงินที่จ่ายให้รัฐบาลระหว่างการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ขณะที่รัฐบาลต้องเปิดรายได้จากเอกชน และมีกรรมการกลางตรวจสอบ นอกจากนี้ ต้องการให้มีการกำหนดบทบาทของเอ็นจีโอและประชาชน ควรมีการแสดงเอกสารหลักฐานชัดเจนก่อนเข้ามีส่วนร่วมกับภาครัฐ

“กรรมการปฏิรูปด้านพลังงาน อยู่ใน 11 ด้านของกรรมการปฏิรูปประเทศ จัดทำข้อเสนอด้านการปฏิรูปหลังรับฟังความเห็น เสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ปลายเดือนธันวาคม 2560 คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อบังคับใช้ช่วงเดือนเมษายน 2561 ระยะเวลาบังคับใช้แผน 5 ปี” นายมนูญกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ระทึก! รถบรรทุกน้ำมันระเบิด ในนิคมอมตะนคร เฟส 2 เสียหายวอดทั้งคัน
บทความถัดไป‘หมอธี’แจงไร้อำนาจแก้โครงสร้าง’ศธจ.’ หลังชมรม ผอ.เขตล่า 5 หมื่นชื่อจี้คืนอำนาจบรรจุแต่งตั้ง