สมอ.ถกไอเอสโอ ยกระดับความร่วมมือเวทีมาตรฐานสากล

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมระดับภูมิภาคของไอเอสโอ เรื่อง การตลาดและการสื่อสาร โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ว่า การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในด้านการตลาดและการสื่อสารให้แก่สมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศต่างๆ จำนวน 24 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาราม กัมพูชา จีน ฟิจิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตบริหารพิเศษมาเก๊า มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย อิหร่าน เนปาล ปากีสถาน ศรีลังกา และประเทศไทย

โดยไทยอยู่ระหว่างผลักดัน มอก. 9999 เล่ม 1 – 2556 เป็นมาตรฐานไอเอสโอ ขณะนี้ สมอ. อยู่ระหว่างการจัดทำ Preliminary Work Item เพื่อนำเสนอ มอก. 9999 เล่ม 1 – 2556 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ให้ฝ่ายเลขานุการไอเอสโอพิจารณา คาดว่าจะสามารถนำเสนอได้ภายในปีนี้ นอกจากนี้สมอ.ยังหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ภาคเอกชนของไทยเข้ามามีบทบาทในงานของไอเอสโอ มากขึ้น โดยเข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวิชาการ/คณะอนุกรรมการวิชาการของไอเอสโอ รวมทั้งเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ เพื่อบูรณาการการทำงานทั้งในด้านการกำหนดมาตรฐานไทยและการร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศอีกด้วย

สำหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของไอเอสโอ ตั้งแต่ 2509 โดยมี สมอ.เป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติทำหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมดำเนินงานกับไอเอสโอ ทั้งด้านบริหารและวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการนำมาตรฐานไปใช้อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนตลอดมา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดผลดีเอสไอ จับเท็จ “ครูอ๋อง” เล่าละเอียดแผนปั้นแพะ คดีครูจอมทรัพย์ สุดท้ายบอกสำนึกผิด
บทความถัดไปคำตอบของเลขาฯ กพฐ. ต่อกรณีผอ.สพท.งัดข้อศธจ./สป.ศธ. ปฏิเสธร่วมงาน “ทราบ-ไม่ไป”