แห่ขอบัตร ‘ใจถึง…พึ่งได้’ หลัง ‘วัน อยู่บำรุง’ เปิดรับสมาชิก ย้ำใช้ชีวิตทุกวินาทีให้มีความสุข

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดกระแสการเรียกร้องขอบัตร ‘ใจถึง…พึ่งได้’ ซึ่งนายวัน อยู่บำรุงแจกให้ผู้สมัครเข้าเป็น ‘สมาชิกครอบครัวใจถึง…พึ่งได้’ ผ่านกลุ่มในเฟซบุ๊กโดยให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมส่งชื่อที่อยู่และมีมีทีมงานส่งบัตรไปให้

สำหรับจุดประสงค์ของการสมัคร มีการระบุว่า เพื่อทำความดีและประโยชน์ของสังคม และเน้นย้ำถึงการใช้ชีวิตทุกวินาทีให้มีความสุข