อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยชม 2 รัฐมนตรี พณ.ดันราคาข้าวพุ่ง

วันที่ 17 มกราคม 2561 นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนกุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า กรณีกระทรวงพาณิชย์ได้มีการประชุมชุมเชิงปฏิบัติการ อนาคตข้าวไทย เพื่อความยั่งยืน เพื่อระดมความคิดวิเคราะห์ ถึงสถานการณ์ข้าว โดยมีการประชุมกับหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นสมาคม ผู้ส่งออก ข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าว สมาคมชาวนา ตนเองมองว่ามาถูกทางแล้ว เนื่องจากรัฐบาลคำนึงตั้งแต่การเพาะปลูกที่ จะมาการปรับปรุง ลดต้นทุน ในเรื่องของการใช้พันธุ์ข้าว และการลดต้นทุนในการปลูกข้าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดูแลกระทรวงเกษตรฯมาก่อน และมีการบริหารถูกทางเป็นประโยชน์ต่อระบบการค้าข้าว ซึ่งช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวมากที่สุดตลอดทั้งปี การมีนโยบายให้เกษตรกรชาวนาเก็บข้าวขึ้นไว้ในยุ้งฉาง โดยให้ค่าฝากเป็นตันละกว่า 1 พันบาท ปีหนึ่งหมดไม่กี่พันล้านบาท ถ้าเก็บข้าวล้านตันรัฐบาลจ่าย 1,500 ล้าน ขณะที่เกษตรกรรับประโยชน์ไปเต็มๆ ยอมรับว่ารัฐบาลทำได้ดี สำเร็จในการยกระดับราคาข้าวเปลือก ราคาสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ถึง 35-40% ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจของเกษตรกรชาวนา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon