กรมบัญชีกลางแจงเกณฑ์เบิกค่ารักษามะเร็ง-โลหิตวิทยา

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง(แฟ้มภาพ)

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางปรับปรุงสิทธิการเบิกจ่ายค่ายารักษามะเร็งที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยดำเนินการร่วมกับมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงยาจำเป็นที่มีการพัฒนาตามวิวัฒนาการทางการแพทย์ได้มากขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง ประกอบกับยากลุ่มดังกล่าวมีความเหมาะสมสำหรับการรักษาเฉพาะบางโรค/บางกรณี และเป็นยาอันตรายซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงรุนแรงจากการใช้ยาหรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าวว่า การปรับปรุงในครั้งนี้ขยายสิทธิประโยชน์กลุ่มยาที่ต้องขออนุมัติก่อนเบิก (OCPA) โดยเพิ่มรายการยาจากเดิม 6 รายการ เป็น 9 รายการ พร้อมทั้งปรับเงื่อนไขให้สามารถเบิกจ่ายได้มากขึ้นจาก 7 กลุ่มโรค เป็น 17 กลุ่มโรค เช่น ยารักษามะเร็งเต้านม (ชื่อ Trastuzumab) เดิมให้เบิกได้เฉพาะระยะแพร่กระจาย ก็จะขยายให้เบิกได้ทั้งระยะแพร่กระจายและระยะเริ่มต้น หรือ ยารักษามะเร็งปอด (ชื่อ Gefitinib) เดิมให้เบิกได้เฉพาะการรักษาเป็นขนานที่ 3 จะปรับให้เบิกได้ตั้งแต่การรักษาเป็นขนานแรก เป็นต้น ทั้งนี้ จะขยายสิทธิให้ครอบคลุมยาที่มีจำเป็นเพิ่มเติมต่อไปเป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาเพื่อการรักษาได้มากขึ้น

นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าวว่า ในการจัดระบบการเบิกค่ายานอกที่ต้องขออนุมัติก่อนเบิก เป็นนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยให้เบิกตามเงื่อนไขของบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือหากมีความจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติจะต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. พร้อมระบุเหตุผลการใช้ยาในระบบเบิกจ่ายตรง ยกเว้นยาบางรายการที่กำหนดให้เป็นรายการยากลุ่มทางเลือก กรณีดังกล่าวผู้มีสิทธิต้องทดรองจ่ายเงินค่ายาไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับต้นสังกัด เนื่องจากทางมะเร็งวิทยาสมาคมฯ และสมาคมโลหิตวิทยาฯ เห็นว่ารายการยากลุ่มทางเลือกมีรายการยาอื่น หรือแนวทางการรักษาอื่นที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า นำมาใช้ทดแทนได้

“หากผู้มีสิทธิได้รับผลกระทบที่ทำให้ไม่สามารถเบิกค่ายาได้ เนื่องจากแพทย์มีความประสงค์จะใช้ยานอกเหนือตามรายการ/ข้อบ่งชี้ ที่กำหนด ผู้มีสิทธิสามารถขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง ผ่านส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมเพื่อขออนุมัติเบิกค่ายาเป็นรายกรณีได้” นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘แอฟ’ เปิดโฮม สคูล สอน ‘ปีใหม่’ ผู้เรียนพร้อมเงื่อนไข พร้อมเฉลยข้อสงสัยครูคนไหนดุกว่า?
บทความถัดไปเก๋งชนหนุ่มเมียนมาร์ควบจยย.กลับจากหาปลาดับ