“วัดราชบูรณะ”เตรียมบูรณะหอไตรสมัยสุโขทัยหลังชำรุดทรุดโทรม

พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ อ.เมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่าทางวัดราชบูรณะ มีศาสนสถานที่บ่งบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมาย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก และได้ประสานกับกรมศิลปากร เตรียมขอให้บูรณะหอไตรเก่าแก่ซึ่งเป็นหอเก็บพระไตรปิฏก สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย มีเสากลม 16 ต้น ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม โดยเฉพาะหลังคาไม้ ที่พุพัง อาจหล่นใส่นักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่มาเที่ยวชมได้ จึงอยากให้ทางกรมศิลปากร ได้เข้ามาตรวจสอบและบูรณะให้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

ทั้งนี้สำหรับหอไตรปิฏก วัดราชบูรณะ เป็นหอไตรคอนกรีตกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 11 เมตร มีเสาปูนกลมเรียง 4 แถว แถวละ 4 ต้น สูงต้นละ 4 เมตร มีบัวหัวเสากลับ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นหอระฆัง ชั้นบนเป็นหอไตรเก็บรักษาพระคัมภีร์ต่างๆ หอไตรทำด้วยไม้สับแบบฝาประกบมีประตูทางเข้า 1 ประตู ทางด้านทิศใต้มีระเบียงกว้าง 1 เมตร เดินได้โดยรอบ มีหน้าบัน 4 ทิศ เป็นปูนปั้น มีช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ทุกมุมทั้ง 8 มุม ทิศเหนือและทิศใต้มีลายปูนปั้นรูปพระยาครุฑจับพระยานาค ยอดหอไตร มียอดเรียวแหลมคล้ายยอดของพระเจดีย์ที่มียอดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง รอบหอระฆังมีกำแพงแก้วล้อมรอบยาว 10 เมตร มีซุ้มประตูกำแพงแก้วด้านทิศใต้ หอไตรนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่หากพิจารณาตามรูปแบบสถาปัตยกรรมแล้วน่าจะสันนิษฐานได้ว่า สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image