กรอ.ปลื้มขอร.ง.4โต-เอสเอ็มอีลงทุนกระฉูด

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า ยอดการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม (ร.ง.4) และการขยายกิจการในเดือนมกราคม 2561 มีจำนวนโรงงานที่ขอใบอนุญาตทั้งสิ้น 404 โรงงาน ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีจำนวน 356 โรงงาน คิดเป็นการขยายตัว 13.48% โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่มีการขอจดประกอบกิจการใหม่ 342 โรงงาน มูลค่าการลงทุนรวม 1.53 หมื่นล้านบาท กลุ่มขยายกิจการมีจำนวน 62 โรงงานมูลค่าการลงทุนรวม 7,647 ล้านบาท


นายมงคล กล่าวว่า พบการจดประกอบและขยายกิจการในกลุ่มสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)น่าสนใจ เฉพาะเดือนมกราคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 391 โรงงาน มูลค่าการลงทุนรวม 9,081 ล้านบาท โดยโรงงานที่ขอใบอนุญาตและขยายประกอบกิจการ ร.ง.4 สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 51 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 1,298 ล้านบาท อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ จำนวน 40 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 815 ล้านบาท อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก จำนวน 39 โรงงาน มูลค่าลงทุน 1,135 ล้านบาท อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ จำนวน 34 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 631 ล้านบาท และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ จำนวน 29 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 466 ล้านบาท