​เริ่มกฎอาคารอนุรักษ์พลังงานต.ค.นี้

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กล่าวว่า วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พพ.ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) สภาวิศวกร สนับสนุนการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายร่วมกับสภาวิศวกร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านตรวจรับรองแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. … (บีอีเอ็ม) คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2561

ทั้งนี้ ขอบเขตความร่วมมือในเอ็มโอยูนี้ที่สำคัญ ได้แก่ 1.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามารถตรวจรับรองแบบอาคารตามบีอีซี 2.ร่วมจัดฝึกอบรมและทดสอบ โดยสภาวิศวกรหรือโดยสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมและนิติบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิศวกรหรือสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมและนิติบุคคลอื่นๆ โดยออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ 3.ร่วมจัดอบรมและตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้โปรแกรมที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกัน 4.ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสม ทันสมัยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ ฯลฯ โดยความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี

สำหรับกฎกระทรวงดังกล่าว จะบังคับใช้กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง 9 ประเภทอาคาร ได้แก่  สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงาน อาคารชุด อาคารชุมนุมคน (หอประชุม) โรงมหรสพ โรงแรม อาคารสถานบริการ และอาคารศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปต้องออกแบบอาคารภายใต้เกณฑ์ที่ระบุในกฎกระทรวง อาทิ ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้าแสงสว่าง ผลิตน้ำร้อน การใช้พลังงานหมุนเวียน ฯลฯ โดยการบังคับจะเริ่มจากอาคารขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมก่อนโดยปีที่ 1 บังคับกับอาคารขนาดตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป ปีที่ 2 บังคับกับอาคารขนาดตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป ปีที่ 3 บังคับกับอาคารขนาดตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.

“ความคืบหน้าร่างกฎกระทรวงฯบีอีซี กระทรวงพลังงานจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) วันที่ 7 มีนาคม หลังจากนั้นจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ และเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา และนำเสนอ ครม.เห็นชอบอีกครั้งจึงจะประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2561” นายประพนธ์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กรุงศรีเดินหน้ามุ่งเป็นธนาคารหลักกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ตั้งเป้าขยายพอร์ตสินเชื่อปีนี้โต 6-8%
บทความถัดไปผอ.เขตประเวศชี้หมู่บ้านป้าทุบรถ’สร้างตลาดได้’อ้างคำสั่งศาลปกครองคดียังไม่สิ้นสุด