ตื่นเต้น-ประทับใจ-มีความสุข เยาวชนชายแดนใต้บินทัศนศึกษานอกพื้นที่

กองทัพอากาศนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางไปอบรมและทัศนศึกษายังสถานที่ต่างๆ นอกพื้นที่ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อภาครัฐและสังคมไทย ในโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 ก.พ.

วันแรกด้วยการเดินทางด้วยประสบการณ์พิเศษกับเครื่องบินลำเลียงซี 130 เป็นความใฝ่ฝันของเด็กๆ ต่างเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ถึงดอนเมืองเรียนรู้ตื่นตาตื่นใจ้ที่พิพิธภัณฑ์ทหารอากาศโดยเฉพาะเครื่องบินของกองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เพื่อให้เยาวชนในแต่ละรุ่นได้รับประสบการเชิงประจักษ์และนำไปขยายผลเล่าสู่กันฟังต่อไป

ตลอดระยะเวลา 3 วันเด็กๆ ต่างได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บ้านบางระจัน จ.สิงหบุรี ชมวิถีพหุวัฒนธรรมและล่องเรือแม่น้ำเข้าพระยาที่กรุงเก่าพระนครศรีอยุธยา ชมสวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ อย่างจุใจอบอวลไปด้วยความอบอุ่นและความรัก

โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกันมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเติบโตและสร้างอนาคต ของชาติในภายภาคหน้า โดยการดำเนินการสอดแทรกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความรัก ความสามัคคี การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยทั้งประเทศทุกภูมิภาค

โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกันดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 เริ่มจากกรมยุทธการทหารอากาศ เป็นผู้รับผิดชอบ ปัจจุบันกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ได้รับผิดชอบดำเนินการต่อมาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 13 ปี มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 10,000 กว่าคนแล้ว

พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และโฆษกกองทัพอากาศ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดมาต่อเนื่องมาถึง 13 ปีแล้ว เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการอบรมเชิงคุณภาพ ใช้เวลา 3 คืน 4 วัน สร้างความรักความรู้ความสำนึกรับผิดชอบแก่เยาวชนให้กระทำเพื่อสังคมของตนเองต่อไปเป็นกิจกรรมส่วนดีๆ ที่สามารถไปปรับใช้ได้ในอนาคต

ทางด้าน อลิซา เฟียร์สามะ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านบางทัน กล่าว่า ประทับใจและมีความสุขมากได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เห็นสิ่งใหม่ๆ มำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ นอกสถานที่ จะนำสิ่งที่ได้ทั้งหมดไปเล่าให้เพื่อนๆ ได้ฟัง อยากให้เพื่อนๆ ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon