ปธ.สมาพันธ์ปลัดเทศบาลโต้ มท. 1 ไร้เอี่ยวโกงเงินคนจน

วันที่ 14 มีนาคม นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การทุจริตโกงเงินคนจนหรือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีการตรวจสอบและปัญหาในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ขอยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์รายเดือนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เนื่องจากการทุจริตมาจากงบประมาณที่จ่ายเฉพาะราย รายละ 2,000 บาท และมอบให้เป็นครั้งคราว ซึ่งในอดีตยุคที่มีรัฐบาลมาจากเลือกตั้งจะนำเงินประเภทนี้ไปจ่ายให้โดยเกณฑ์คนไปต้อนรับจากนั้นเข้าแถวรับเงินจากผู้บริหารระดับประเทศ

“ต่อมาเมื่อมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐบาล เดือนธันวาคม 2557 มีกฎหมายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งอย่างเป็นทางการในจังหวัดต่างๆ มีคณะกรรมการระดับชาติ กำหนดกติกาลงให้พื้นที่ปฏิบัติ แต่ระบบราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค มีปัญหาเรื่องขาดบุคลากร ขาดข้อมูล ไม่ชำนาญพื้นที่ ภารกิจนี้จึงเป็นงานฝากผ่านให้จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลของคนยากไร้ คนด้อยโอกาส โดยไม่ผ่าน อปท. เนื่องจาก อปท.มีภารกิจงานประเภทเดียวกันที่ต้องช่วยเหลือและดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ตามปกติ และบางฝ่ายกังวลว่าหากมอบหมายให้ท้องถิ่นดำเนินการก็วิตกว่าจะมีการทุจริต” นายศักดิพงศ์กล่าว

นายศักดิพงศ์กล่าวอีกว่า หลังพบการทุจริตในหน่วยงานระดับจังหวัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) ได้ออกมาเตือน อปท.ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง เชื่อว่าเบื้องต้น มท.1 น่าจะมีปัญหาในการรับทราบข้อมูล ขณะที่ผู้มีอำนาจในกระทรวงมหาดไทยทราบดีว่า อปท.มีภารกิจช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามปกติและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ขณะที่การทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หากจะทำงานให้โปร่งใส ควรขอเอกสารจากชาวบ้านด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลที่พบการทุจริต มีการตรวจสอบเฉพาะงบประมาณ ปี 2560 ดังนั้น ก่อนที่จะมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯในปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ควรตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี 2552 น่าจะพบข้อมูลเพิ่มเติม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชาวสงขลากังวลโครงการเติมทรายให้ชายหาดล่าช้า
บทความถัดไปCAT มอบความรู้นอกห้องเรียน สู่โรงเรียนขาดแคลน จ.ตาก ปีที่ 7