ซีอีโอดีแทคประกาศลาออกจากตำแหน่ง

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ได้ตัดสินใจลาออกจากบริษัท เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ในการทำงาน โดยดีแทคจะเริ่มกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ต่อไป ทั้งนี้ จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2561 หรือจนกว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

นายลาร์สกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสนำทีมบริหารงานของดีแทคในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารในช่วงเวลาที่สำคัญในการเริ่มต้นเปลี่ยนผ่านดีแทคไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อประโยชน์ของของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยจะยังทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งมอบภารกิจให้แก่ผู้ที่จะมารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่


นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ ดีแทค กล่าวว่า ดีแทคยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการ 4จี โดยการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้บริการดิจิทัลแก่คนไทย