ยะลา-สงขลาตื่นตัวเร่งฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า(มีคลิป)

แฟ้มภาพ

วันที่ 14 มีนาคม ที่จังหวัดยะลา สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลาได้มีการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง จัดหน่วยเคลื่อนที่ตามชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครยะลา โดยมีคณะนายสัตวแพทย์ และทีมงาน ตระเวนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี สำหรับประชาชนที่จะนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและสัตว์เลี้ยงมารับบริการได้ที่หน่วยเคลื่อนที่ของงานสัตว์แพทย์ หลังจากพบว่าโรคพิษสุนัขบ้าระบาด โดยพบว่าประชาชนมีความตื่นตัวเป็นอย่างมาก ต่างนำสัตว์เลี้ยงมาให้ ทีมสัตว์แพทย์ฉีดวัคซีนกันจำนวนมาก

ด้านจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปูพรมเข้าทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ที่ประชาชนในหลายพื้นที่เลี้ยงเอาไว้ โดยได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในทุกอำเภอ แต่ปัญหาคือสุนัขจรจัด ที่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้ เนื่องจากไม่มีเจ้าของจึงเสี่ยงที่จะถูกกัดหากเข้าไปใกล้ โดยสุนัขจรจัดในจังหวัดสงขลามีอยู่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตัว อาจจะติดเชื้อและแพร่เชื้อได้ โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์รายหนึ่งบอกว่า การจะฉีดวัคซีนให้กับสุนัขจรจัด จะต้องใช้วิธีการยิงลูกดอกยาสลบ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพียงชุดเดียว เท่านั้น ที่มีอุปกรณ์ในการยิงยาสลบ ทำให้สามารถดำเนินการกับสุนัขจรจัดได้ล่าช้า