‘อุตตม’ชี้ ศก.ไทยจะก้าวกระโดดต้องมี 4 ด้าน!!!(มีคลิป)

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังการกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง โก ไทยแลนด์ : ลงทุนเพื่ออนาคต ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ว่า ศักยภาพของประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่การเติบโตที่ก้าวกระโดด ท่ามกลางความผันผวนจากนอกประเทศ จะต้องปรับเปลี่ยนและสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งตามที่รัฐบาลดำเนินการมาตลอดในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) และเส้นทางรถไฟความเร็วสูง การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม การสร้างความสมดุลให้เศรษฐกิจในประเทศ โดยหันมาเน้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (โลคอล อีโคโนมี) ให้มากขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และด้านการเกษตรด้วย นอกเหนือจากอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 4 ข้อ ได้แก่ 1.แก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ 2.เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เพื่อให้พ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลาง 3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 4.รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“พระราชบัญญัติ (พร.บ.) เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ผ่านสภาแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการใช้บังคับมีผลตามกฎหมาย ซึ่งเชื่อว่า พ.ร.บ.จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้การลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมามีนักลงทุนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 300,000 กว่าล้านบาท นอกจากนี้แล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ก็มีผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนฯ ในระดับหมื่นล้านบาท ซึ่งจะเป็นการต่อยอดขีดความสามารถ ตั้งเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และผลิตชิ้นส่วนสำคัญ เช่น แบตเตอรี่ ระบบควบคุม” นายอุตตมกล่าว