โปรดเกล้าฯแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารกลางปี 260 นาย

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

 

โปรดเกล้าโผทหาร 260 ตำแหน่ง ‘บิ๊กบี้’ขึ้นรอง ‘มทภ.1’มีลุ้นปลายปี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 260 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจ ดังนี้ กระทรวงกลาโหม อาทิ พล.อ.รุจ กสิวุฒิ (ตท.18) หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม ขยับเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.นิรันดร สมุทรสาคร (ตท.18) ผู้ทรงคุณวัฒิกองทัพบกเป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม พ.อ.นิมิตต์ สุวรรณรัฐ( ตท.30) ผู้บังคับการกรมทหารพัฒนาที่ 1 เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ พ.อ.นิมิตต์ ถือเป็นนายทหารคนสนิท พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด้านกองบัญชาการกองทัพไทย อาทิ พล.ท.ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ (ตท.17) รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(รอง ผบ.นทพ.) เป็นจเรทหาร พล.ท.นเรนทร์ สิริภูบาล เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ตท.21) เป็น รอง ผบ.นทพ. พล.อ.ชนินทร์ โตเลี้ยง (ตท.19) จเรทหาร เป็นเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.ต.หัสฎี วงศ์อิศเรศ (ตท.19) รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นเจ้ากรมแผนที่ทหาร พล.ต.พร ภิเศก (ตท.19) ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

ส่วน กองทัพบก มีตำแหน่งที่สำคัญอาทิ พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช ( ตท.23 ) รองแม่ทัพภาคที่1 ซึ่งเป็นน้องชายของ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ขึ้นอัตราพล.ท.ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พร้อมทั้งขยับ “บิ๊กบี้” พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ (ตท.22 ) ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1รอ.) ไปเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อจ่อขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ในช่วงปลายปี ขณะเดียวกัน “เสธ.อ๊อฟ” พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี (ตท.24 ) ซึ่งเป็นบุตรชายของพล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี ขยับจากตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11(พล.ร.11) เป็น พล.1รอ. ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นหน่วยที่มีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับสถาบัน ขณะที่พ.อ.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.) ซึ่งเป็นน้องรักของพล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นครองยศอัตราพล.ต.ในตำแหน่ง ผบ.พล.ร.11 สำหรับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ได้ผลักดัน “เสธ.ยอง” พล.ต.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง (ตท.24) ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(รอง ผบ.นสศ.) เพื่อจ่อขึ้นเป็น ผบ.นสศ.ในช่วงปลายปี ด้านกองทัพภาคที่ 2 พล.ต. ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ (ตท.18) ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 (ผบ.พล.ม.3 ) ขึ้นเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี (ตท.20) เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 พ.อ.ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ (ตท.20) เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (ตท.20) รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 4 พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน (ตท.22) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 พ.อ.กฤษดา พงษ์สามารถ เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 นอกจากนี้ยังได้มีการปรับให้พล.ต.วรเกียรติ รัตนานนท์ รองเจ้ากรมข่าวทหารบก เป็นเจ้ากรมข่าวทหารบก พล.ต. ศักดา ศิริรัตน์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พ.อ.ปรีชา เบ็ญจขันธุ์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร เป็นผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก พ.อ.บุญรอด ศรีสมบัติ เป็นผบ.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และพ.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ ฝ่ายเสนาธิการผบ.ทบ. ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารบก

ในส่วนของกองทัพเรือนั้นพล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ (ตท.18) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขยับขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพล.ร.อ.) พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ์ (ตท.18) ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพล.ร.อ.) พล.ร.ท.มิ่ง อิ่มวิทยา (ตท.16) เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพล.ร.อ.) พล.ร.ท.พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พล.ร.ท.สมนึก เปรมปราโมทย์ (ตท.19) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พล.ร.ต.ศังกร พงษ์ศิริ (ตท.18) รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พล.ร.ต.นภดล สำราญ (ตท.19) เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นรองเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ต.นันทพล มาลารัตน์ (ตท.21) รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3

ขณะที่กองทัพอากาศ พล.อ.ท.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพล.อ.อ.) พล.อ.ท.หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพล.อ.อ.) พล.อ.ต.ภูมิใจ ชัยพันธุ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พล.อ.ต.อภิรุม จันทรกุล รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นเจ้ากรมช่างอากาศ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารกลางปี 260 นาย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หนทาง ขวากหนาม จาก “รัฐธรรมนูญ 2560” ก่อน หลัง เลือกตั้ง
บทความถัดไป‘ศรีวราห์’แถลง’เปรมชัย’ให้การปฏิเสธ ปืนโบราณ’ส่อ’ไม่แจ้งเพิ่มแต่อาจโดนยึดเป็นของแผ่นดิน