เอกชนรวมตัวจี้รัฐบาลรื้อสัมปทานร้านค้าปลอดภาษีสนามบิน

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 28 มีนาคม ที่ศูนย์บริการประชาชน นางรวิฐา พงศ์นุชิต นายกสมาคมการค้า ร้าน
ค้าปลอดอากรไทย น.ส.จริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และนายนพพร วิฑูรชาติ นายก
สมาคมศูนย์การค้าไทย ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เสนอแนะการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สัมปทานธุรกิจร้านค้าปลอดภาษีอากร
การจัดตั้งจุดส่งมอบสินค้าสาธารณะในท่าอากาศยานนานาชาติ และการลดอัตราภาษีนำเข้า

ทั้งนี้ 3 สมาคมมีข้อเสนอแนะ 1.หลักเกณฑ์สัมปทาน ให้เป็นตามหมวดสินค้า และต้องไม่ให้มีผู้รับ
สัมปทานรายเดียวดังที่ผ่านมา โดยมีระยะเวลาการให้สัมปทานไม่เกิน 5-7 ปี 2.ขั้นตอนและหลักเกณฑ์
การคัดเลือกผู้ได้รับสัมปทานควรมี 2 ขึ้นตอน โดยผู้เข้าร่วมประมูลที่ผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิคในขั้น
ตอนที่ 1 ทุกรายจะผ่านเข้าสู่การพิจารณาขั้นตอนที่ 2 เพื่อพิจารณาข้อเสนอด้านผลตอบแทนทางการเงิน
3.การเพิ่มผลตอบแทนสัมปทานให้สูงขึ้นโดยมีอัตราเพดานผลตอบแทนสัมปทานสูงสุดไม่เกิน 25-30% ของรายได้โดยประมาณ

4.จัดตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือเป็นผู้สังเกตการณ์กระบวนการกำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีโออาร์ และการคัดเลือกผู้ได้รับสัมปทาน อีกทั้งระยะเวลาเตรียมการ นำเสนอ
แผนงานเพื่อเข้าร่วมประมูลควรไม่น้อยกว่า 90 วัน 5.จุดส่งมอบสินค้าสาธารณะในสนามบิน ต้องจัดให้มี
ขึ้นตามกฎหมายศุลกากร โดยไม่เปิดให้มีสัมปทาน แต่ให้ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่พร้อมระบบตรงจาก ทอท.
และควรเก็บคำบริการไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของยอดขาย 6.การลดอากรนำเข้าสำหรับประเภทสินค้าที่ได้
รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและที่คนไทยนิยมซื้อจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจค้าปลีก

นางรวิฐากล่าวถึงกรณีการต่อสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีว่า สัมปทานดิวตี้ฟรีในสนามบินสุวรรณภูมิได้ครบ
สัญญามานานกว่า 4 ปีแล้ว และได้มีการต่อสองครั้งจึงเลื่อนสัญญามาเป็น 14 ปี ซึ่งในประเทศอื่นไม่มีใคร
ให้ต่อสัมปทานเกิน 4 ปี ถ้าเป็นสนามบินของรัฐ เพราะว่าสนามบินของรัฐได้ถูกสร้างจากภาษีประชาชน
ตนได้จัดเก็บภาษีมาโดยตลอดจึงพอทราบว่าภาษีธุรกิจนี้ได้มีความรั่วไหล การที่ให้สัมปทานเจ้าเดียวใน
สนามบินสุวรรณภูมิไม่ถูกต้อง ควรจะต้องให้มีการแข่งขัน เพื่อให้รัฐได้รับประโยชน์สูงสุด และมีการแข่ง
ขันระหว่างผู้ประกอบการ และจะนำมาซึ่งการบริโภคที่ดีที่สุด

นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตัวแทนในการรับหนังสือถึง กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้ให้ความสนใจกับข้อเสนอแนะของ 3 สมาคม และจะนำเรื่องถึง พล.อ.ประยุทธ์ช่วงบ่ายของวันเดียว
กันนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กองปราบจ่อออกหมายจับ หาก”แผน”เบี้ยวนัดวันนี้
บทความถัดไปบทสรุป การเมือง ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กับ พิชัย รัตตกุล