“ศอ.บต.”แนะทุกฝ่ายร่วมใจแก้ไขปัญหาชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 61 ที่โรงแรมบีพี สมิหลาบีชแอนด์รีสอร์ท จ.สงขลา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลงานและถอดบทเรียน โครงการขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุข ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีเครือข่ายภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา กลุ่มองค์กรเข้าร่วม 250 คน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายไกรศร กล่าวว่าทุกวันนี้ในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้ มีการแข่งขันเรื่องพหุวัฒนธรรม แข่งกันจัดงานใหญ่เพื่อเรียกมวลชน เช่น งานเมาลิด งานวัด วันฮารีรายอ วันสงกรานต์ ซึ่งน้อยคนที่จะจัดงานหรือจัดกิจกรรมที่เป็นพหุวัฒนธรรม

“ทุกพื้นที่ต่างมีความขัดแย้งแฝงอยู่ มีวิธีแก้ 4 วิธี คือ 1. I win you lose ฉันชนะคุณแพ้ 2. I lose you win ประนีประนอม 3. win win การเจรจาตกลงเพื่อให้ถูกใจกันทั้งสองฝ่าย และ 4. collaboration การร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหา สุดท้ายเป็นหลักการเบื้องต้นของกระบวนการที่จะนำพาสังคมสู่สันติสุข”

นายไกรศรกล่าวว่าในกระบวนการพูดคุยสันติสุข จะไม่ใช้คำว่าการเจรจาสันติภาพ เนื่องจากเพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นว่า เรากำลังพูดคุยสร้างความเข้าใจและสร้างสันติสุขร่วมกันกับประชาชนชาวไทย เพราะประชาชนและพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้คือประเทศไทย

นายไกรศรกล่าวว่าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลงานและถอดบทเรียน ขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มหรือองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดเวทีพูดคุย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเอง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานร่วมกันและ ประมวลผลการจัดกิจกรรม พร้อมหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข

“เพื่อให้พื้นที่มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง มีการพัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน”นายไกรศรกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon