มะเร็งคร่าชีวิต “ศิรินทร์ นิมมานเหมินทร์” อดีตเอ็มดีกรุงไทย

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับแจ้งว่า นายศิรินทร์ นิมมานเหมินทร์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบช่วงเวลา 04.00 น. ในวัย 71 ปี หลังจากป่วยด้วยอาการของโรคมะเร็งตับอ่อนและเข้ารับการรักษาครั้งสุดท้ายที่ รพ.ศิริราช ปิยะราชมหาการุณ โดยญาตจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพของนายศิรินทร์ที่วัดสระเกศช่วงวันที่ 17-23 เมษายน 2561


ทั้งนี้นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ เป็นน้องชายคนเดียวของนายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตำแหน่งสุดท้ายของนายศิรินทร์ คือ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย โดยในอดีตนั้นนายศิรินทร์ เคยถูกสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร 3/1 เป็นโจทก์ฟ้อง ในฐานความผิดเป็นพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ปฎิบัติ หรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด จากรณีในช่วงระหว่างวันที่ 19 พฤษภา – 22 ตุลาคม 2538 จำเลยซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของธนาคารกรุงไทยฯ ขณะนั้น มีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามระเบียบของทางธนาคารฯ ได้อนุมัติสินเชื่อให้แก่ นางรุจิรัษมิ์ วิไลพันธ์ โดยการอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 3 ฉบับ ที่นางรุจิรัษมิ์ ออกให้กับผู้รับเงิน เป็นค่าซื้อที่ดิน โดยในการให้สินเชื่อดังกล่าวมีนายสุพจน์พงษ์ วิไลพันธ์ สามีของนางรุจิรัษมิ์ เป็นผู้ค้ำประกันโดยมีที่ดินเป็นหลักประกัน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ศาลอาญา พิพากษาให้ยกฟ้อง