พณ.ออกกฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมตั้งบริษัท จูงใจนักลงทุนใน-นอก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามในกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561

ซึ่งเหตุผลในประกาศใช้กฎกระทรวงดังกล่าว คือ เป็นการปรับปรุงให้สอคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงลดอัตราค่าธรรมเนียมบางส่วน กรณีเป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์และยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการ

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียม ที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับนี้ อาทิ อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 1,000 บาท การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทจำกัด 500 บาท การจดทะเบียนบริษัทจำกัด 5,000 บาท เป็นต้น

แหล่งข่าวกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่ากฎกระทรวงฉบับนี้แตกต่างจากเดิม ในส่วนการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจดตั้งบริษัทใหม่ เดิมคิดอัตราก้าวหน้าตามเงินทุนจดทะเบียนที่สูงขึ้น ซึ่งเดิมอัตราสูงสุดถึง 250,000 บาท ปรับเป็นอัตราคงที่ 5,000 บาทไม่ว่าจะเป็นมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ รวมถึงใช้อัตราคงที่หรือลดค่าธรรมเนียมในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้สอดรับกับหลักเกณฑ์ที่ธนาคารโลก(เวิลด์แบงก์)ที่ใช้ในการทบทวนอันดับความยาก-ง่ายการประกอบธุรกิจของไทย

อีกทั้งช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และจูงใจผู้ประกอบการจดตั้งบริษัทและเข้าระบบการค้ามากขึ้น แม้รัฐอาจเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมในระยะแรก แต่ระยะต่อไปจะทำให้จำนวนการจดตั้งบริษัทมากขึ้น ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนภาครัฐ เช่น การลงทุนในเขตเศรษฐกิจต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศ อีกทั้่งในปัจจุบันลดการใช้กระดาษและมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในขั้นตอนต่างๆ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“สมชาย” เผย กำลังสอบที่มาคลิปเสียงสั่งโหวตล้มกสทช. ยัน 100%ไม่ใช้ที่ประชุมวิปฯแน่
บทความถัดไป“ธนาธร-ปิยบุตร” ทัวร์ม.ขอนแก่น ดีใจน.ศ.สนใจการเมือง-สังคม อยากสร้างอนาคตประเทศ