อุตรดิตถ์เห็นชอบประชาคมที่ดินตั้ง’สนามบิน’

วันที่ 25 เมษายน ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองบัว หมู่ 9 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสมชัย มั่นเข็มทอง นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) ผาจุก พร้อมผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ ทต.ผาจุกทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันบริเวณหนองปืนแตก บ้านวังยาง หมู่ 2 ต.ผาจุก พื้นที่ 1,085 ไร่เศษ ให้เป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่จะต้องผ่านความเห็นชอบจากประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้านของ ต.ผาจุกเสียก่อน ก่อนที่จะนำผลการประชาคมโดยสรุปว่า 100% ของประชาชนเห็นชอบให้เปลี่ยนเป็นที่ราชพัสดุ โดยขั้นตอนต่อไปก็จะส่งเรื่องให้กับจังหวัดดำเนินการต่อไป

“เหตุที่จังหวัดให้ดำเนินการทำประชาคมหมู่บ้าน เนื่องจากมีบริษัทเอกชนรายหนึ่งมาหารือกับทางจังหวัด และภาคเอกชน เพื่อจะขอเข้ามาพัฒนาสนามบินเก่าให้กลับมาเปิดบริการเชิงพาณิชย์อีกครั้ง ซึ่งเป็นการลงทุนโดยบริษัทเอกชน ไม่ใช่เป็นการลงทุนโดยภาครัฐ จะคุ้มหรือมีกำไรหรือขาดทุนอย่างไรก็อยู่ในความรับผิดชอบของเอกชนอย่างเดียว ราชการไม่ต้องมาแบกรับกับเรื่องนี้ หากสามารถเปิดเป็นสนามบินพาณิชย์อีกครั้งได้ก็จะทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จะมีผลดีทางด้านการลงทุน การขนส่ง การท่องเที่ยว สรุปคือ จะทำให้เศรษฐกิจของ จ.อุตรดิตถ์ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ประชาชนเองก็จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการขยายตัวของเมือง จะมีอาคารสถานที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วย” นายสมชัยกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon