น่าตกใจ! สงขลาพบ น.ร.ออกกลางคันเพียบ สาเหตุ ‘ชู้สาว-ท้อง-ยาเสพติด’

เมื่อวันที่ 28 เมษายน รายงานข่าวจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) จ.สงขลา เปิดเผยว่า ในปี 2560 สถานการณ์เด็กและเยาวชนใน จ.สงขลา ทางด้านการศึกษาพบว่า มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียนในระบบออกกลางคันเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 89 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประสบปัญหาทุกด้าน

สพป.สงขลา เขต 1 สพป.สงขลา เขต 3 และ สพม.เขต 16 จำนวน 210 คน ส่วน สพป.สงขลา เขต 2 ไม่มีเด็กออกกลางคัน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากปัญหาครอบครัว 111 คน รองลงมาคือ อพยพตามผู้ปกครอง 24 คน ปัญหาการปรับตัว 46 คน ฐานะยากจน 10 คน สมรส 15 คน เลี้ยงครอบครัว 2 คน ต้องคดี 1 คน เจ็บป่วย 1 คน

รายงานข่าวว่า จำนวนเด็กและเยาวชนปี 2560 มี 496,682 คน แยกเป็นเด็ก 363,066 คน ช่วงอายุ 17 ปี 20,186 คน อายุ 12 ปี 1,9987 คน อายุ 5 ปี 20,047 คน

รายงานข่าวว่า ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ปี 2560 คลอดบุตร 1,034 คน จาก 41,398 คน ลดลงจากปี 2559 ซึ่งเป็นข้อมูลจากงานห้องคลอดภายใน รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ.สงขลา

รายงานข่าวจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สงขลา ว่า ปีงบประมาณ 2560 พม.และบ้านพักเด็กฯให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม 270 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 35 คน ส่วนใหญ่อยู่ในวัย 0-6 ปี ซึ่งกำพร้าบิดา-มารดา ประสบปัญหาเด็กในครอบครัวยากจน ประสบปัญหาถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว และประสบปัญหาเด็กมีปัญหาพฤติกรรม เช่น หนีเรียน ชู้สาว ยาเสพติด และก้าวร้าว

บทความก่อนหน้านี้โบกมือลาอีกราย ผจก.ยืนยันแล้ว ‘ซี ศิวัฒน์’ ไม่ต่อสัญญาช่อง7สี
บทความถัดไป4 หนุ่ม ‘NU’EST W’ ชวนแฟนไทยร่วมสนุก ในคอนเสิร์ต ‘นิวอีสต์ ดับเบิล ยู อิน แบงคอก’ (คลิป)