‘อปท.’ โอดเก็บภาษีได้น้อยลง ชี้ผลจากเศรษฐกิจถดถอยติดต่อกันนาน-นโยบายรัฐ

‘อปท.’ โอด จัดเก็บภาษีได้น้อยลง เผยเหตุผู้ประกอบการรายได้หดสถาบันการเงินปรับโครงสร้างหนี้

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ออย อ.ปง จ.พะเยา กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยติดต่อกันมา 2-3 ปี ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลดลง ด้วยผลกระทบจากเศรษฐกิจระดับมหภาคที่ส่งผลต่อระดับจุลภาคถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ออกกฎหมายการถือครองที่ดินทำกินช่วยลดภาระการจ่ายภาษีบำรุงท้องที่ของประชาชน เหล่านี้ทำให้ส่งผลต่อรายได้ภาษีใน อปท.ลดลงประมาณร้อยละ 10 กรณีภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่หากประชาชนที่ถือครองที่ดินที่เป็นที่ไร่ ที่สวน ซึ่งเป็นที่ทำกินมีจำนวนไม่เกิน 3 ไร่ ไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งครอบครัวหนึ่งๆ มีการโอนที่ดินแบ่งให้แก่ลูกหลาน ทำให้เกิดการกระจายที่ดินถือครองจำนวนรายมากขึ้น แต่จำนวนเนื้อที่ลดลง จึงหลุดเกณฑ์เสียภาษีบำรุงท้องที่ ส่วนนี้หายไปประมาณร้อยละ 10

นายก อบต.ออย กล่าวต่อว่า ต่อมาในส่วนของภาษีโรงเรียนและภาษีกิจการร้านค้า ทาง อบต.ออย สำรวจพบว่า ในรอบปีที่ผ่านมามีร้านค้าที่แจ้งยกเลิกกิจการไปจำนวน 10 ราย ขณะที่มีผู้ประกอบร้านค้าแจ้งขอจดทะเบียนรายใหม่เพียง 2-3 รายเท่านั้น สาเหตุที่ผู้ประกอบการร้านค้าแจ้งยกเลิกมาจากสาเหตุสำคัญ คือ 1.รายได้ลดลง ประสบภาวะขาดทุน 2.ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนสินค้าทั้งการผลิตและขนส่งเพิ่มขึ้น และ 3.สถาบันการเงิน ธนาคาร ไม่ปล่อยกู้เพิ่มเนื่องจากกลัวหนี้สูญ หรือปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้เก่าเพื่อป้องกันหนี้เสีย

“ปัจจัยเหตุเหล่านี้กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น เมื่อท้องถิ่นมีรายได้ลดลงย่อมกระทบต่อการนำไปบริหารและพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ขณะที่รัฐบาลแจ้งว่าตัวเลข GDP ในระดับประเทศเพิ่มขึ้นนั้น ข้อเท็จจริงคือ GDP โตในกลุ่มของนายทุน แต่ GDP ในกลุ่มของประชาชนทั่วประเทศไม่เพิ่มขึ้น ขณะที่ต้องแบกภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นด้วย ทางออกผมคิดว่ารัฐควรกระจายรายได้ ลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรกรรม เพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนมีกำลังซื้อ” นายอนุรักษ์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon