เอกชน 5 รายผ่านเกณฑ์พรีคิวชิงประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช

นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เอกชนที่เข้าแสดงหลักฐานแสดงคุณสมบัติเบื้องต้น (พรีคิว) ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ดำเนินการหลัก (โอเปอเรเตอร์) เพื่อเข้าร่วมการประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจทะเลอ่าวไทย G1/61 หรือ แหล่งเอราวัณ และ G2/61 หรือ แหล่งบงกช ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด ในแหล่งเอราวัณมีจำนวนทั้งสิ้น 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์ จำกัด และบริษัท โอเอ็มวี แอคเทียนวีเซลสคาฟท ส่วนแหล่งบงกชมีผู้ผ่านพรีคิว 4 ราย ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โอเอ็มวี แอคเทียนวีเซลสคาฟท จำกัด ต่อไปจะมีการจัดสัมมนาบิดเดอร์ คอนเฟอร์เร้นซ์ เพื่อชี้แจงการเตรียมเอกสารต่างๆ ในวันที่ 4 มิถุนายนนี้

นายธรรมยศ กล่าวว่า หลังจากนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะประกาศผลผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นทางเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังทุกบริษัทที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น โดยขั้นตอนต่อไป ผู้ขอสิทธิที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว และประสงค์จะยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ จะต้องยื่นเอกสารแสดงความจำนงพร้อมชำระค่าเข้าร่วมประมูล จำนวน 7 ล้านบาท ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561- วันที่ 1 มิถุนายน 2561 จากนั้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเปิดให้ผู้ร่วมประมูลได้เข้าศึกษาข้อมูลเชิงลึกของแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย แปลง G1/61 และ G2/61 ที่ห้องศึกษาข้อมูล (ดาต้ารูม) ที่ได้จัดเตรียมไว้ พร้อมรับมอบชุดข้อมูลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำนวน 1 ชุด เพื่อนำไปจัดทำข้อเสนอด้านเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ และยื่นเสนอต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในวันที่ 25 กันยายน 2561

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า ประเมินว่าจะมีการยื่นเสนอราคา (บิดดิ้ง) ไม่ต่ำกว่า 2 ราย เนื่องจากการดำเนินการสำรวจและผลิตเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะ เป็นเรื่องดี เพราะทำให้ประเทศมีทางเลือก และเชื่อว่าผู้ประกอบการแต่ละรายอาจจะมีการหาพันธมิตรเพื่อเข้าบิดดิ้ง โดยเกณฑ์การพิจารณาจะพิจารณาให้น้ำหนัก ด้านราคาก๊าซ 65% ด้านผลตอบแทนของรัฐที่ต้องมากกว่า 50% ราว 25% และอีก 10% เป็นโบนัสพิเศษต่าง ๆ เช่น การจ้างงานคนไทย และอื่น ๆแล้วแต่จะเสนอ จะมีคระอนุกรรมการพิจารณาก่อนนำเสนอต่อบอร์ด และเสนอต่อข้อมูลต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบต่อไป คาดว่าจะได้รายชื่อผู้ผลิตและสำรวจปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณและบงกชในช่วงปลายปีนี้ และลงนามช่วงต้นปีหน้า

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า อาจจะมีการเปิดสำรวจปิโตรเลียมรอบใหม่ในช่วงต้นปีหน้า คาดว่าจะเป็นแหล่งบนบก โดยเบื้องต้นก็มีพื้นที่ที่เตรียมไว้แล้ว เนื่องจากประเทศไทยไม่มีการเปิดให้เอกชนสำรวจปิโตรเลียมมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว แต่นโยบายต้องขึ้นอยู่กับ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน โดยปัจจุบันแปลงที่ยังเหลืออายุสำรวจอยู่มีเพียง 2 แหล่ง คือแหล่งปิโตรเลียมบนบกของ บริษัท หยานฉาง ประเทศจีน ใน จ.บุรีรัมย์ และของบริษัท ทีพีไอ ใน จ.ชัยภูมิ และจะทยอยหมดอายุในช่วง 1-2 ปีนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon