พณ.เตรียมเปิดประมูลข้าวสต๊อกรัฐอีก 2 ล้านตัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ให้แก่ผู้ชนะการประมูล 9 ราย ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อ 534.08 ล้านบาท พร้อมเปิดประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 1.49 ล้านตัน และเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 0.54 ล้านตัน โดยเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงเงื่อนไขการประมูลในวันที่ 5 มิถุนายน

ทั้งนี้ คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ ออกประกาศระบายข้าวสต๊อกรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน นั้นมีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคา 35 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 9 ราย ใน 20 คลัง ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวได้พิจารณาราคาเสนอซื้อสูงสุด เทียบกับราคาจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐที่ผ่านมา และได้สรุปเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองประธานกรรมการ นบข. รับคำสั่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานกรรมการ นบข. ให้ความเห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกรัฐ ให้แก่ผู้เสนอซื้อสูงสุด 9 ราย ใน 20 คลัง ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน คิดเป็น 100% ของปริมาณข้าวที่เปิดประมูล ราคา 534.08 ล้านบาท จากนี้กรมจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลเข้าทำสัญญาซื้อขายข้าวสารกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ภายใน 15 วันทำการ

และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ประธานกรรมการ นบข. เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ ออกประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 1.49 ล้านตัน และเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 0.54 ล้านตัน

ประกอบด้วยจำหน่ายข้าวสารเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน 14 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวปทุมธานี 5% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด และปลายข้าว A1 เลิศ ปริมาณรวม 1.49 ล้านตัน จำนวน 91 คลัง ใน 19 จังหวัด และจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ 15 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว A1 ปริมาณรวม 0.54 ล้านตัน จำนวน 80 คลัง ใน 27 จังหวัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ย้อนอดีต 60 ปี จาก ‘เอ็นทรานซ์’ ถึง ‘ทีแคส’ ทำไม?? ยิ่งปรับ-ยิ่งห่วย
บทความถัดไปวางเพลิง ! ห้องสำนักงานโรงเรียนวังชิ้นวิทยา ตั้งปมทำลายหลักฐานทุจริต-ขัดแย้ง