‘ซูเปอร์โพล’ เผยผลสำรวจ ปชช.ส่วนมากไม่รู้การตรวจสอบเลข อย. เกินครึ่งเชื่อถือบริษัทสินค้า

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชน และความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไรต่อความไม่ปลอดภัยใน เครื่องสำอาง อาหาร และยา กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,037 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 2-9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาพบว่า น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.3 ไม่ทราบว่า สามารถตรวจสอบเลข อย. ได้ด้วยตนเอง ในขณะที่ ร้อยละ 36.7 ทราบ โดยตรวจสอบผ่าน เว็บ อย. สายด่วน อย. เว็บค้นหาทั่วไป และแอพพลิเคชั่นนอกจากนี้

ยิ่งน่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.9 ไม่ทราบว่า สามารถตรวจสอบเลข จดแจ้ง เครื่องสำอางได้ ด้วยตนเอง ในขณะที่ร้อยละ 26.1 ทราบ โดยตรวจสอบผ่าน เว็บ อย. ฉลาก สายด่วน อย. แอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ค้นหาทั่วไป อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.9 พอใจการทำงานของตำรวจที่จับกุมดำเนินคดี ขบวนการ สวมเลสข อย. ได้ ในขณะที่ร้อยละ 8.1 ไม่พอใจ

เมื่อถามถึงช่องทางที่เคยพบเห็นโฆษณา เครื่องสำอางผ่านสื่อต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.6 พบเห็นผ่านทางเฟซบุ๊ก รองลงมาคือร้อยละ 51.6 พบเห็นผ่านทางทีวี ร้อยละ 33.8 พบเห็นผ่านทางไลน์ ในขณะที่ร้อยละ 26.4 พบเห็นผ่านทางสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 20.9 ผ่านทางการบอกต่อ และร้อยละ 7.8 ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ทั่วไป ทวิตเตอร์ ยูทูบ และอินสตาแกรม

เมื่อถามถึงแหล่งที่เชื่อมั่นในการซื้อสินค้า เครื่องสำอาง พบว่าเกินครึ่งหรือร้อยละ 55.9 เชื่อมั่น เชื่อถือ บริษัท ชื่อสินค้า รองลงมาคือ ร้อยละ 36.2 เชื่อคนรู้จักแนะนำ ร้อยละ 22.0 เชื่อ คำโฆษณา ร้อยละ 15.5 เชื่อดารา คนดัง และร้อยละ 11.6 เชื่ออื่นๆ เช่น จากผู้เชี่ยวชาญ ดูคอมเมนต์ต่างๆ หาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า สารประกอบที่ใช้ในการผลิตและส่วนผสม ดูจากมาตรฐานการรับรอง และคนรู้จักที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริง

ที่น่าพิจารณาคือ หน่วยงานที่ประชาชนต้องการให้เร่งแก้ไข ปัญหาความไม่ปลอดภัยของประชาชนในการซื้อ เครื่องสำอาง อาหารและยา พบว่าอันดับแรก ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.3 ได้แก่ องค์การอาหารและยา (อย.) รองลงมาคือ ร้อยละ 72.4 ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และส่วนใหญ่เช่นกัน หรือร้อยละ 63.5 ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ในขณะที่ร้อยละ 35.2 ระบุตำรวจ และร้อยละ 2.5 ระบุอื่นๆ เช่น สื่อมวลชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้เคาต์ดาวน์ ทู “รัสเซีย 2018” รวมดาราตกสำรวจ บอลโลกแดนหมีขาว
บทความถัดไปกลุ่มผู้เสียหายคาโอะ เครือเมจิกสกิน ร้อง ตร. โดนฉ้อโกงกว่า20ล้าน