‘ก.ล.ต.’ขีดเส้นตายไออีซีประชุม17มิ.ย.นี้ก่อนถูกเพิกถอนพ้นตลาด!

 


ก.ล.ต. จึงขอให้กรรมการทั้ง 5 รายข้างต้น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทให้กิจการสามารถดำเนินต่อไปได้ และหากกรรมการรายใดไม่เข้าร่วมประชุม อาจเข้าข่ายพิจารณาได้ว่ากรรมการรายนั้น ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตราอื่นที่อาจเป็นความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ  ก.ล.ต. จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัดต่อไป

บทความก่อนหน้านี้‘ตร.ภาค1’แถลงแผนปฏิบัติการชัยยะสยบไพรี61/6 ล่าแฝดทมิฬ
บทความถัดไปดาวกับดวง วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : โดย พิมพ์พรร (ชมคลิป)