ขอเชิญชวนร่วมนิทรรศการ 3,000 ล้านปีของสิ่งมีชีวิต ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2559

ค้นหาคำตอบถึงความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตในโลกใบใหญ่ ปัจจัยของการกำเนิดโลก และสิ่งมีชีวิต วิวัรฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่ง พร้อมพบกับสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ที่จะจุดประกายการเรียนรู้ให้กับทุกเพศทุกวัย
•    ชมสิ่งมีชีวิตหลากสายพันธุ์ ที่มีพร้อมลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่หาดูได้ยาก
•    สนุกไปกับเรื่องราวที่มาของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ที่มีวิวัฒนาการมายาวนานกว่าสามพันล้านปีก่อน
•    พบความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ ที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก
นิทรรศการ3,000 ล้านปีของสิ่งมีชีวิต เน้นเรื่องราวของการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตื่นตาไปกับตัวอย่างสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด จากนั้นจะมีการให้ข้อมูลเรื่องราวของความแตกต่างของสิ่งมีชีวิต เชื่อมโยงสู่เนื้อหาของการวิวัฒนาการ และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานในวันที่จัดงานจะมีการนำสิ่งมีชีวิตมาจัดแสดงแตกต่างกันตามแต่ละอาทิตย์โดยวันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 จะเป็นกลุ่มสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกและสัตว์เลื้อยคลาน

1


วันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 จะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และนก โดยทีมงาน PLAYGROUND EXOTIC PET LOVER จะดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้จะมีตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในรูปแบบการสต๊าฟซึ่งเป็นการเก็บรักษารูปร่างสัตว์สำหรับการศึกษานำมาจัดแสดงหลายชนิดโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)นอกจากผู้ร่วมกิจกรรมจะตื่นตาไปกับสัตว์และพืชที่หลากหลายแล้วยังมีฐานกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้เรื่องราวของการวิวัฒนาการและระบบนิเวศรวมไปถึง TK workshop สนุกกับการปั้น TK.MON สัตว์ในจินตนาการของผู้ปั้นซึ่งต้องปรับตัวให้เหมาะสมและอยู่รอดในสิ่งแวดล้อมต่างๆ

2