เข้าควบคุม”ยาบ้า”โดยรัฐ ควบรวมกับ 5 แนวทาง : ข้อเสนอที่รอการนำไปใช้จริง

กลับมาอีกครั้งกับข้อเสนอเพื่อการอภิปรายและนำไปสู่ทางออกที่สร้างสรรค์ในการควบคุมและกำกับ (เมท )แอมเฟตามีน หรือยาบ้าที่มากกว่าการย้ายบัญชีรายชื่อจากสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 กลับมาเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เพราะมาตรการทางกฎหมายอาจน้อยเกินไปที่จะสามารถตอบโต้ต่อปัญหาได้ทั้งระบบ

แนวคิดเรื่องการเข้ามาควบคุมโดยรัฐและการใช้แนวทาง 5 ประการคือ ที่มิใช่มาตรการทางกฎหมาย ที่มิใช่มาตรการทางสาธารณสุข และอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่อาจเป็นความท้าทายและเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการตอบโต้กับปัญหายาเสพติดทั้งระบบ


ข้อเสนอดังกล่าวจะถูกนำเสนอในการประชุมที่ว่านี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน รัชดาภิเษก ที่สำนักกิจการในพระดำริฯ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปปส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จะร่วมกันจัดประชุมขึ้นอีกครั้งภายหลังจากที่ได้เปิดประเด็นและทำให้มีพัฒนาการของการที่จะจัดการกับยาบ้า เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน ที่ผ่านมาและทำให้เกิดกระแสของการที่ทุกหน่วยงานได้หันกลับมามองปัญหา ยาบ้าอย่างลุ่มลึกพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่เรื้อรังและแก้ไม่ตกในสังคมไทยมา 20 ปี

เชิญท่านที่สนใจร่วมการประชุมและแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยติดต่อที่ อีเมลล์ Jirapa09@gmail.com และเนื่องจากในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่เชิญหลายภาคส่วนมาร่วมแสดงความคิดเห็น จึงมีที่นั่งจำกัด 50 ที่ ในการนี้จึงขอเชิญท่านที่สนใจรีบแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมตามแบบฟอรม์ซึ่งสามารถ Download ได้ที่ www.kamlangjai.or.th