ประกาศแล้ว ‘กวีนิพนธ์’ 6 เล่มสุดท้าย ที่เข้ารอบชอร์ตลิสต์ซีไรต์ 2559

เมื่อวันที่ 8 กันยายน เวลา 14.00 น. ที่ห้องเจ้าพระยา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ได้จัดแถลงข่าวประกาศผลการตัดสินรางวัลซีไรต์ประเภท ‘กวีนิพนธ์’ ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประจำปี 2559 จากทั้งหมด 88 เล่ม เหลือเพียง 6 เล่ม ซึ่งผลปรากฏว่าเล่มที่เข้ารอบมีดังนี้

1.ไกลกว่ารั้วบ้านของเรา ของ โรสนี นูรฟารีดา

2. ทางจักรา ของ ศิวกานท์ ปทุมสูติ

3. นครคนนอก ของ พลัง เพียงพิรุฬห์

4. บางคนอาจเดินสวนทางเราไป ของ บัญชา อ่อนดี


5. พลัดหลงไปในห้วงเวลาของนักมายากล ของ วิสุทธิ์ ขาวเนียม

6. เพลงแม่น้ำ ของ โขงรัก คำไพโรจน์

 

ขอบคุณภาพประกอบจากเฟซบุ๊ก พินิจ นิลรัตน์