เวียดนามม้ามืด!! ผล PISA2015 ไทยรั้งท้ายตามเคย ‘สิงคโปร์’ แซงจีนขึ้นที่ 1 ‘เวียดนาม’ มาแรงโดดขึ้นอันดับ 8 ของโลก

นายภาวิช ทองโรจน์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา โครงการจัดสอบนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Students Assessment) ที่ดำเนินการโดย OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development หรือองค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ) ประกาศผล PISA 2015 อย่างเป็นทางการ โดยมีประเทศเข้าร่วมการทดสอบ 70 ประเทศ และกลุ่มเศรษฐกิจ เป็นการทดสอบวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ ในเด็กอายุ 15 ปี ที่สุ่มตัวอย่างมา 540,000 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพ ความเท่าเทียม และประสิทธิภาพของระบบโรงเรียนในแต่ละประเทศ ซึ่งจะสะท้อนว่าคุณภาพของประชาชนที่จะเป็นกำลังสำคัญทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในอนาคตเป็นอย่างไร โดยผลการสอบคราวนี้ เน้นวิชาวิทยาศาสตร์ ปรากฎว่า ไทย อยู่อันดับที่ 55 (วิทยาศาสตร์ อันดับที่ 54 การอ่าน อันดับที่ 57 และคณิตศาสตร์ อันดับที่ 54) โดยมีผลการทดสอบลดลงจากการสอบเมื่อปี 2012) ในทุกวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ได้ 422 คะแนน ลดลง 23 คะแนน จากเดิม 444 คะแนนเฉลี่ย OECD 493, การอ่าน ได้ 409 คะแนน ลดลง 32 คะแนน จากเดิม 441 คะแนนเฉลี่ย OECD 493 และคณิตศาสตร์ ได้ 415 คะแนน ลดลง 12 คะแนน จากเดิม 427 คะแนนเฉลี่ย OECD 490

“สำหรับประเทศที่อันดับ 1 คือสิงคโปร์ ขึ้นเป็นที่ 1 ของโลก ตามมาด้วย ญี่ปุ่น เอสทัวเนีย ฟินแลนด์ และแคนาดา ส่วนสาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ้) ที่เคยได้อันดับ 1 แบบทิ้งห่างในการสอบเมื่อ 2 ครั้งที่ผ่านมา คือปี 2009 และปี 2012 โดยปีนี้เมื่อเอาคะแนนอีก 3 มณฑล (ปักกิ่ง, เซียงจู, กวางตุ้ง) มาเฉลี่ย ปรากฎว่าตกไปอยู่อันดับ 10 แต่ที่น่าสนใจคือ เวียดนาม กระโดดขึ้นชั้นระดับโลกเป็นที่ 8” นายภาวิชกล่าว และว่า ตั้งแต่มีการสอบ PISA มา คะแนนของไทยอยู่ในกลุ่มรั้งท้ายเช่นนี้มาตลอด สำหรับประเทศอื่นๆ ได้ใช้ผล PISA ไปเป็นประโยชน์ในการวางแผนการศึกษาของชาติ แต่ไทยไม่เคยมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาการศึกษาอย่างเบ็ดเสร็จ แม้จะมีตัวบ่งชี้นานาชาติที่สะท้อนความอ่อนแอให้เห็นอย่างชัดเจนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ตาม

นายภาวิชกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ผลการสอบ PISA 2015 จะสอดคล้องกับผลการสอบ TIMSS ซึ่งเป็นการวัดความสามารถวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการสอบ 6 แสนคน ปรากฏว่าคะแนนของไทยอยู่ในกลุ่มรั้งทัายเช่นเดียวกัน ทั้งยังสอดคล้องกับผลการวัดผลที่ไทยจัดสอบเอง เช่น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) จึงเป็นการบ่งชี้อีกครั้งหนึ่งว่าระบบการศึกษาของไทยยังอ่อนแออยู่มาก เนื่องจากการสอบ PISA ทุกครั้งที่ผ่านมา คะแนนของไทยไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิม ยิ่งไปกว่านั้น คะแนนในปีนี้ยังลดลงจากครั้งที่ผ่านมาอย่างมีนัยยะสำคัญ แสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษาของไทยไม่ได้พัฒนา

“ถ้าจะวิเคราะห์สาเหตุที่คะแนนของไทยต่ำ เบื้องต้นน่าจะมีสาเหตุโดยตรงอยู่ 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ ความรู้ที่มีอยู่ในระบบการศึกษาของเราน่าจะต่ำกว่ามาตรฐานโลก และวิธีคิดของเด็กไทยไม่สามารถคิดในเชิงวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ เพราะข้อสอบ PISA จะเป็นไปในแนวเช่นนั้น ซึ่งประเด็นนี้จะต่อเนื่องไปถึงวิธีการเรียนการสอนของครูด้วย ดังนั้น จะต้องปฏิรูปหลักสูตรอย่างจริงจัง ซึ่งหมายถึงเนื้อหา และวิธีการจัดการศึกษา โดยจะต้องต่อเนื่องไปถึงการรื้อระบบการผลิตครูด้วย” นายภาวิชกล่าว


นายภาวิชกล่าวต่อว่า ส่วนที่เวียดนามมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงโดยเทียบวัดกับประเทศชั้นนำได้ และได้คะแนนสูงติดต่อกัน 2 ครั้งติดกันแล้ว เป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะเวียดนามเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจของไทยที่ชัดเจนมากขึ้นทุกวัน ถือว่าน่าวิตกสำหรับไทย เพราะข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปวิเคราะห์ต่อไปในการวางแผนทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ และสำหรับนักลงทุนจากต่างประเทศด้วย ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ไทยจะต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง ด้วยการมองปัญหาให้ออก และชัดเจน รวมทั้ง กำหนดยุทธศาสตร์แก้ไขให้ถูกต้อง เพราะแม้ ศธ.จะมีนโยบายต่างๆ มากมาย แต่ยังไม่ชัดเจน เช่น นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยไม่ได้ปรับปรุงโครงสร้างของระบบการเรียนการสอนซึ่งมีหลักสูตรเป็นแกนหลัก ดังนั้น จึงต้องปฏิรูปหลักสูตรและองค์ความรู้ในระบบ การ ปฏิรูปครูอย่างจริงจัง รวมถึง ปรับโครงสร้างของระบบริหารจัดการที่ไม่เอื้อให้เกิดความเข้มแข็งของโรงเรียน เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานงาน สำหรับผล PISA ของเวียดนาม ซึ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับ 8 นั้น มีคะแนนแซงจีน ที่เคยอยู่ในอันดับ 1 ของโลกติดต่อกัน 2 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีคะแนนสูงกว่าเกาหลี นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ เยอรมัน เนอเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ เบลเบี่ยม เดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

pisa3