วงเสวนาถกแก้ พ.ร.บ.ความรุนแรงฯ กรณีภรรยาฆ่าสามี-จี้ถอนร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสวัสดิภาพฯ

จากกรณีหมอนิ่ม-พญ.นิธิวดี ภู่เจริญยศ ถูกอดีตสามี เอ็กซ์ … อ่านเพิ่มเติม วงเสวนาถกแก้ พ.ร.บ.ความรุนแรงฯ กรณีภรรยาฆ่าสามี-จี้ถอนร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสวัสดิภาพฯ