ราชภัฏโคราชคว้าชมเชย ‘หนังสั้น’

ข่าวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)นครราชสีมา แจ้งว่า หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.นครราชสีมา ได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดหนังสั้นภายใต้โครงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในชื่อทีม TUMDOO NRRU โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายพีรดนย์ ขันชัยภูมิ นายวีระพล ขลุ่ยกระโทก และน.ส.อารีย์ รวยกระบือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งมีนายสุเกษม อิงคนินันท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมครั้งนี้มีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมส่งผลงานทั้งสิ้น 52 ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัล 5 ทีม ได้แก่ ผลงานนักศึกษามรภ.นครราชสีมา สามารถคว้ารางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร เข้ารับรางวัลเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) โดยมี พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้มอบรางวัล