อิทธิพลโซเชียล? คนไทยใช้เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวันในโลกไซเบอร์ (คลิปรายงานพิเศษ)

วิถีชีวิตคนยุคนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยกลุ่มใหญ่บ่งชี้ว่า คนไทยอยู่ในโลกออนไลน์เฉลี่ยแล้วมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน ปีที่ผ่านมา สื่อสังคมออนไลน์เปิดตัวฟังก์ชั่นและการใช้งานใหม่ๆเข้ามาหลายอย่าง ทิศทางหรือแนวโน้มการใช้งานในปีนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน

(ภาพตัวอย่างเป็นภาพประกอบข่าวเท่านั้น)