นายกฯแนะเด็กๆ อย่าฟังคนไม่ดีพูด กราบพ่อแม่-ครู อย่าใช้โทรศัพท์ราคาแพง

นายกฯเตรียมเป็นประธานงานวันครู ย้ำครูมีความสำคัญต้องเป็นคนดี แนะเด็กๆ อย่าฟังคำพูดคนไม่ดี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุม ครม. ทั้งนี้ ก่อนการประชุม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นำนักเรียน นักศึกษา พร้อมศิลปินดารา เข้าพบนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบดอกกล้วยไม้ ดอกไม้ประจำวันครู และซีดีเพลง “เทิดเกียรติคุณครู” พร้อมเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีการงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 ในวันที่ 16 มกราคม สำหรับงานวันครูในปีนี้ โดยกำหนดแก่นสาระของการจัดงานวันครูว่า “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายกรัฐมนตรีกล่าวกับเด็กๆ ว่า “ครูมีความสำคัญ ดังนั้น ครูต้องเป็นคนดี มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการสั่งสอนศิษย์ให้เป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาประเทศ พร้อมขอให้เด็กๆ ให้ความสำคัญกับสังคม เพราะทุกคนก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ที่สำคัญทุกคนต้องมีการพัฒนาตนเอง ควบคู่ไปกับการเป็นคนดี ต้องไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นอนาคตของประเทศใน 20 ปีข้างหน้า ขอเด็กๆ อย่าฟังคำพูดของคนที่ไม่ดี ทุกคนต้องตั้งเป้าหมาย เพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย ซึ่งตนเองเข้ามาทำหน้าที่เป็นสะพานให้ทุกคนก้าวข้ามสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งความหมายทั้งหมดก็อยู่ในเนื้อเพลงที่ตนเองแต่งขึ้น”

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ถามเด็กๆ ว่ารู้จักเพลงสะพานหรือไม่ และให้ไปฟังเพลงสะพาน พร้อมให้ข้อคิดกับเด็กว่า สังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยกัน ทำให้มีคนดีมากกว่าคนไม่ดี นอกจากนี้ ทุกคนต้องมีความกตัญญูและให้ความเคารพต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และอย่าทำสิ่งที่ไม่ดี และไม่ฟุ่มเฟือยหรือตามกระแส เช่นเรื่องการใช้โทรศัพท์ราคาแพง และให้ทุกคนกราบพ่อแม่ ซึ่งถือเป็นพระในบ้าน และกราบครูในวันครู ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้อุ้มและหอมแก้มเด็กนักเรียน พร้อมบอกว่า ตนเองก็มีลูกสาวฝาแฝด แต่ตอนนี้โตแล้ว จึงอุ้มและหอมไม่ได้

ขณะที่เด็กๆ ได้อวยพรให้นายกรัฐมนตรี มีสุขภาพแข็งแรงและทำงานเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติตลอดไป ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ถึงกับยิ้ม พร้อมถามกลับว่า “จะให้ลุงอยู่ตลอดไปเลยหรือ แค่นี้ลุงก็โดนแย่แล้ว อย่าไปฟังคนอื่นพูดเยอะ”