ซีพีเอฟร่วมสนับสนุนการพิทักษ์ป่าต้นน้ำบาลา ฮาลา

 

พ.ต.อ. ณรงค์ ธนานันทกุล รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์สวนป่าพระนามาภิไธยส่วนที่ 2 ภายใต้สังกัด ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4  ได้รับการสนับสนุนเรือหางยาวจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่การดูแลพิทักษ์ สวนป่าพระนามาภิไธยส่วนที่ 2 (ป่าบาลา ฮาลา) เพื่อเสริมเรือหางยาวที่มีอยู่เพียงลำเดียวและอายุใช้งานมากแล้ว จึงจำเป็นต้องมีเรือสำรองเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินในการสัญจรทางแม่น้ำปัตตานีซึ่งมีกระแสน้ำไหลเชี่ยว ในช่วงน้ำลดจะมีหินและตอไม้มาก

PHOTO 3

 

“เรือหางยาวลำใหม่ที่ได้รับสนับสนุนจากซีพีเอฟ จะช่วยเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น เรือหางยาวเป็นพาหนะที่เหมาะสมที่สุดในการสับเปลี่ยนกำลังพล และขนส่งเสบียงอาหาร อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานเสี่ยงชีวิตในป่าดิบชื้นที่เต็มไปด้วยอันตรายตลอดเวลา เพื่อรักษาป่าบาลา ฮาลา เป็นป่าต้นน้ำที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องชาวใต้ให้คงอยู่ถึงลูกหลานของเรา” พ.ต.อ.ณรงค์กล่าว

สมภพ มงคลพิทักษ์สุข
สมภพ มงคลพิทักษ์สุข

 

นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญกับการดูแลและรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  จึงน้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าไม้เพื่ออนุชนรุ่นหลัง ป่าต้นน้ำถือเป็นแหล่งกำเนิด สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ ในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งรับผิดชอบดูแลพิทักษ์ป่าบาลา ฮาลา  โดยสนับสนุนเรือหางยาวลำใหม่ สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวิภาพ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศดำรงอยู่อย่างยั่งยืน.