บึงกาฬ แล้ง น้ำโขงแห้ง เกิดสันดอนทรายกลางน้ำ กระทบเรือรับจ้างไทยลาว เดือดร้อน วิ่งอ้อมเกาะ

เวลา 08.00 น. วันที่ 15 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลานี้ น้ำในแม่น้ำโขงที่บริเวณหน้าด่านจุดผ่อนปรนบ้านห้วยคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ลดลงต่ำมากจนเกิดสันดอนทราย กลางน้ำยาวกว่า 3 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือรับส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าระหว่างไทย – ลาว ซึ่งตรงข้ามกับบ้านทวาย แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ประชาชนของทั้งสองฝั่งอาศัยเรือโดยสารขนาดเล็กข้ามฝากข้ามไปมาหาสู่กันและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ ต้องวิ่งอ้อมสันดอนทราย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร การเดินเรือไกลขึ้นจากเดิมถึง 3 เท่า สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของเรือทั้งชาวไทยและชาว สปป.ลาว แต่ก็ยังดีที่ราคาน้ำมันไม่แพง ขณะที่ราคาค่าโดยสารยังเท่าเดิมคือคนละ 40 บาท ถ้าจะขึ้นราคาก็กลัวชาวบ้านทั้งสองฝั่งเดือดร้อน จึงเก็บราคานี้ไปพลางก่อน