ชาวบ้านห้วยลึกห่วงสร้างเขื่อนลาว-ระเบิดเกาะแก่งแม่น้ำโขงกระทบชุมชน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม กลุ่มพันธมิตรเพื่อการปกป้องแม่น้ำโขงและกลุ่มประชาสังคม ชุมชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วยไทย กัมพูชา และเวียดนาม นำคณะลงพื้นที่บ้านห้วยลึก หมู่ 4 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายริมฝั่งแม่น้ำโขง ตอนบนของประเทศไทย ก่อนเข้าเขตประเทศลาว ทั้งนี้เพื่อสำรวจพื้นที่และติดตามผลกระทบจากกลุ่มชาวบ้านต่อกรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนและระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขง ภายหลังระยะเวลา 20 ปีมานี้ที่ทางการจีนมีโครงการพัฒนาลำน้ำโขงตลอดแนว ตั้งแต่ชายแดนมณฑลยูนนาน เมืองทางตอนใต้ของประเทศจีนไปจนถึงชายแดนประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยมีการเปิดเวทีหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตรวจสภาพพื้นที่วิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงว่ามีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบอย่างไรบ้าง

ซึ่งนายทองสุข อินทวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยลึก เปิดเผยว่า บ้านห้วยลึกมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวน 156 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 650 คน อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านที่นี่คือเกษตรกรรมและทำประมงพื้นบ้าน ในอดีตมีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากได้รับการหล่อเลี้ยงจากแม่น้ำโขงที่มีระบบนิเวศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกและการหาปลา แต่ระยะหลังโดยเฉพาะห้วงเวลา 3-4 ปีมานี้ หลังจากมีการสร้างเขื่อนและระเบิดเกาะแก่งทางตอนบนของแม่น้ำโขง ทำให้แม่น้ำโขงขึ้นลงไม่เป็นปกติ จนไม่สามารถที่จะทำการเกษตรตามฤดูกาลได้ ขณะที่พันธุ์ปลาท้องถิ่นในแม่น้ำโขงก็หายากมาก ส่งผลทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก หลายคนต้องหันเหเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น หรือเดินทางออกทำงานยังต่างจังหวัดเพื่อเลี้ยงครอบครัว จากเดิมที่มีการประกอบอาชีพประมงกว่าร้อยละ 60 ของประชากรในหมู่บ้าน เหลือเพียงไม่ถึงร้อยละ 5 เท่านั้น

นายทองสุขกล่าวด้วยว่า สิ่งที่ชาวบ้านกังวลในขณะนี้คือการก่อสร้างเขื่อนปากแบง แขวงอุดมไชย ของประเทศลาว ที่กำลังมีการดำเนินการก่อสร้างอยู่ โดยจุดก่อสร้างอยู่ห่างจากหมู่บ้านเพียง 97 กิโลเมตร (กม.) ซึ่งยังไม่ทราบว่าหลังจากเขื่อนสร้างเสร็จแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างกับชุมชน จะเกิดน้ำท่วม หรือพันธุ์ปลาสูญหายไปหรือไม่ เพราะจากการติดตามข้อมูลเขื่อนจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 335 เมตร แต่หมู่บ้านอยู่ประมาณ 315 เมตร ก็จะทำให้น้ำท่วมแล้ว ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาชี้แจงทำความเข้าใจ หรือจะมีมาตรการในการรับผิดชอบหากเกิดผลกระทบเกิดขึ้น จึงอยากฝากเรื่องโครงการก่อสร้างหรือให้ทางรัฐบาลชี้แจงแนวทางป้องกันหรือแนวทางการช่วยเหลือหากเกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่


สำหรับเขื่อนปากแบงจะตั้งอยู่ห่างจากเมืองปากแบง 14 กม. มีกำลังผลิตติดตั้ง 912 เมกะวัตต์ โดยบริษัทต้าถังของจีนได้ลงนามพัฒนาโครงการ และอาจลงทุนร่วมกับบริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก่อนหน้านี้เอกสารการศึกษา SEA ที่ว่าจ้างโดยคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เมื่อปี 2553 ระบุว่า โครงการเขื่อนปากแบงมีขนาดอ่างเก็บน้ำ 87 ตร.กม. และมีความกังวลว่าอาจทำให้น้ำท่วมและส่งผลกระทบโดยตรงมาถึง อ.เวียงแก่นและเชียงของ จ.เชียงราย โดยเฉพาะที่บ้านห้วยลึกและบ้านอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในประเทศไทย ล่าสุดทางคณะสำรวจจะมีการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับนำไปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป