มีมติเลื่อนจัดเวทีประชุมฯ กรณีท่าเรือน้ำลึกปากบารา เตรียมดำเนินคดีกลุ่มค้าน ถ้าจำเป็นอาจเชิญปรับทัศนคติ

สืบเนื่องกรณีกลุ่มคัดค้านการก่อสร้างโครงการท่าเรือนํ้าลึกปากบารา จ.สตูล เดินทางมาชุมนุมบริเวณ โรงเรียนบ้านปากบาง อ.ละงู จ.สตูล สถานที่จัดเวที ค.1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA  (เวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการท่าเรือนํ้าลึกปากบารา)

เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. มีผู้กลุ่มคัดค้านประมาณ 300 คน นําโดย นายไกรวุฒิ ชูสกุล ปักหลักชุมนุมบริเวณโรงเรียนบ้านปากบาง อ.ละงู จ.สตูล ทั้งนี้กลุ่มฯ ได้พักค้างแรม ณ พื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.

เวลาประมาณ 11.00 น. พลตรีเจตน์พัธน์ ศรีวงศ์  รอง ผอ.กอ.รมน.จ.สตูล พร้อม  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า  และ รอง ผบก.ภจว.สตูล พร้อม จนท.ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 300 นาย เข้าเจรจากับแกนนํากลุ่มฯ ว่าเวที ค.1 เป็นการจัดเวทีโดยเชิญผู้แทนกลุ่มฯ สนับสนุน และ กลุ่มคัดค้าน รวมทั้ง จนท.ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกที่เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามแกนนํากลุ่มฯ แจ้งว่า จะไม่มีการเจรจา โดยยื่นข้อเสนอให้ยุติล้มเลิกเวทีฯ เท่านั้น กลุ่มฯ จึงจะยุติการชุมนุม เจ้าหน้าที่จึงตรึงกําลังบริเวณพื้นที่โดยรอบการชุมนุมเพื่อติดตาม

ต่อมา เวลาประมาณ 14.30 น. ผวจ.สตูล พร้อมรองอธิบดีกรมเจ้าท่า รอง ผบก.ภ.จว.สตูล นอภ.ละงู และ ผกก.สภ.ละงู รวมทั้งบริษัทเจ้าของโครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกปากบารา ประชุมปรึกษาหารือ และมีมติเห็นชอบร่วมกัน สรุปว่าจะมีการเลื่อนจัดเวทีประชุมฯ ออกไปราว 45 – 60 วัน โดยจะมีการดําเนินคดีกับแกนนํากลุ่มฯ และผู้คัดค้านทุกฐานความผิด และหากมีความจําเป็น อาจเชิญแกนนํากลุ่มฯ มาปรับทัศนคติ

ล่าสุด เวลาประมาณ 17.00 น. กลุ่มผู้ชุมนุม ทั้งฝ่ายสนับสนุนและคัดค้านทยอยเดินทางกลับจากพื้นที่โรงเรียนบ้านปากบาง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

ในเบื้องต้น ไม่ปรากฎทรัพย์สินในพื้นที่ชุมนุมเกิดความเสียหาย

ปากบารา01

ปากบารา03