“ไผ่ ดาวดิน” ได้สอบวิชาสุดท้ายในเรือนจำแล้ว เผยทำเสร็จก่อนหมดเวลา

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นได้อำนวยความสะดวกให้กับทางเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี นายระบิล ภักดีผล นักวิชาการสาระสนเทศ และนายยุทธนา สุมามาลย์ นักวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางมาทำการจัดสอบการวัดความรู้คอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้กับนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ดาวดิน ผู้ต้องหาตามความผิดประมวลกฎหมายอาญา ม.112 และ พรบ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งทาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นได้จัดสถานที่อำนวยความสะดวก ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยจัดสถานที่สอบ พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพื่อให้ผู้ต้องขังได้สอบคอมพิวเตอร์ในภาคปฏิบัติ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ได้เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ทางทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น  ได้รับคำร้องจากนายจตุภัทร์  ขอความอนุเคราะห์ให้ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ให้ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้มีการจัดสอบการวัดความรู้คอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ซึ่งทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามความประสงค์ ของผู้ร้องภายในวันเดียวกัน ซึ่งวันนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ 2 คนมาดำเนินการจัดสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์ให้แก่นายจตุภัทรภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น โดยทัณฑสถานได้อำนวยความสะดวกให้แก่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมสถานที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนผลการสอบถามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยตรงภายหลังจากที่มหาลัยขอนแก่นได้ตรวจเอกสารชุดทดสอบเรียบร้อยแล้ว

201703171525122-20150622173355

นายระบิล ภักดีผล นักวิชาการสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า วันนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบหมายให้ ตนและนายยุทธนา ให้มาทำการจัดสอบให้กับนายจตุภัทร์ ซึ่งก็ได้ทำการสอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวิชาที่ทำการสอบคือ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิชาสุดท้ายตามหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ โดยนายจตุภัทร์ได้เดินทางมาดำเนินการสอบ ตั้งแต่ เวลา 09.30 น. และสอบแล้วเสร็จ เมื่อเวลา 12.30 น. แบ่งเป็นสอบภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ซึ่งจากการสังเกตการณ์แล้ว นายจตุภัทร์สามารถทำข้อสอบได้และทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด 1 ชั่วโมง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจริงๆแล้ว เวลาที่จะสอบเสร็จคือ เวลา 13.30 น. ต่อไปก็จะเหลือเพียงการตรวจสอบที่ต้องใช้เวลาทั้งหมด 7 วัน  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะรายงานให้กับทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ทราบต่อไป