‘แกนนำ นปช.’ยัน นปช.ไม่มีความเชื่อมโยง’โกตี๋’

‘แกนนำ นปช.’ยัน นปช.ไม่มีความเชื่อมโยง’โกตี๋’

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม นพ.เหวง โตจิราการ แกนนำ นปช. กล่าวถึงความพยายามเชื่อมโยง นปช. กับเครือข่าย “โกตี๋” ว่า 1.ยืนยันว่าเราไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ส่วนตัวตนเอง ไม่เคยสนทนากับโกตี๋ด้วยซ้ำ 2.สมัยที่โกตี๋จัดรายการวิทยุที่สถานีปทุมธานีนั้น เขาจัดรายการโจมตีนางธิดา ถาวรเศรษฐ ทุกวัน และโจมตีแบบเสียๆ หายๆ มาก และ 3.เขาเรียกตัวเองว่า “แดงนอกคอก” ดังนั้น จะไปตีขลุมว่าทุกคนที่ใส่เสื้อแดงเป็น นปช.ไม่ได้ เพราะ นปช.ต้องยึดหลัก 2 ข้อ คือ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดหลักสันติวิธี สงบ อหิงสา ทั้งนี้ เมื่อวานตัวเขาเองก็ออกมาพูดว่าหากเขามีอาวุธจริง เขาคงจะถล่มไปแล้ว ซึ่งตรงนี้ผิดเลย เราไม่เห็นด้วย

นพ.เหวงกล่าวว่า ตลอดช่วงเวลาที่ต่อสู้กันมา มีการตั้งตัวเป็นแดงอิสระจำนวนมาก ซึ่งเราไปบังคับใครไม่ได้ หรือไปบงการให้ใครเห็นตามเราไม่ได้ อาจมีบางเรื่องที่เห็นตรงกัน แต่บางเรื่องเขาอาจจะเห็นต่างจากเรา เช่น การเรียกร้องให้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยุบสภา เรื่องนี้เราอาจเห็นตรงกัน แต่เรื่องสันติวิธีบางกลุ่มข่าวอาจไม่เห็นตรงกันกับเรา อย่างไรก็ตาม หากคนที่ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองมาตลอด เขาจะเห็นภาพที่ชัดเจน เพราะในห้วงน้ำกระแสใหญ่มักมีห้วงน้ำเล็กๆ ตีตนย้อนกลับเสมอ