ยื่นล้านชื่อให้’บิ๊กตู่’ พร้อมเสนอ 2 เงื่อนไข สร้างเป็นธรรมในโครงการโซล่าสหกรณ์

‘กลุ่มสหกรณ์เกษตร 4 ภาค’ ยื่น 1 ล้านรายชื่อให้’บิ๊กตู่’ พร้อมเสนอ 2 เงื่อนไขที่เป็นธรรมในโครงการโซล่าสหกรณ์

เมื่อเวลา 08.20 น. วันที่ 21 มีนาคม ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มสหกรณ์ภาคการเกษตรจากภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้และภาคกลางจำนวนประมาณ 120 คน นำโดยนายปฏิพล เกตุรัตนัง ประธานสหกรณ์การเกษตรนาบอล จำกัด จ.นครศรีธรรมราช ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านนายพันศักดิ์ เจริญ ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชนเพื่อยื่นรายชื่อเกษตรกร 1 ล้านรายชื่อ และขอความเป็นธรรมกับนายกฯ กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสเป็นธรรมในโครงการโซล่าฟาร์มสหกรณ์ภาคการเกษตร

นายปฏิพลกล่าวว่า ที่ผ่านมา สนพ.ยืนยันมาตลอดว่าจะลดราคาโซล่าสหกรณ์ในระยะที่ 2 จาก 5.66 บาทต่อหน่วย เหลือ 4.12 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งทางสหกรณ์ภาคการเกษตรเห็นว่าไม่เป็นธรรมเนื่องจากการลดราคาต่อหน่วยทำให้สหกรณ์เสียหาย ขาดรายได้ สวัสดิการลดลง และจากการกำหนดโควต้า 800 เมกะวัตต์ ซึ่งไม่ได้แบ่งว่าให้สหกรณ์ภาคเกษตร 400 เมกะวัตต์ และให้หน่วยงานราชการ 400 เมกะวัตต์ และเมื่อหน่วยงานราชการเข้าร่วมโครงการไม่ได้ก็ควรโอนโควต้าให้สหกรณ์ทั้งหมด และหากมีการแบ่งโควต้าก็ควรแบ่งให้สหกรณ์มากกว่าเพราะจำนวนเกษตรกรกว่า 30 ล้านคน แต่ข้าราชการมีแค่ 2-3 ล้านคน อีกทั้งยังมีสวัสดิการของรัฐช่วยเหลือด้วย