ประปาชัยนาทยันน้ำพอใช้หน้าแล้ง แต่สงกรานต์ขอประหยัด จัดสรรให้พื้นที่นอกเมือง

 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม2560 นายกิตติ พุ่มศรีธร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วง อ.เมืองชัยนาทมีระดับที่สูงกว่าปี 2559 เมื่อเทียบแบบรายวัน โดยปัจจุบันวัดได้ 14.68 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สูงกว่าวันนี้ของปี 2559 อยู่ประมาณ 15 เซนติเมตร ทำให้ยังสามารถให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ว่าจะมีน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาได้ไปจนตลอดฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน อีกทั้งการประปาชัยนาทเองได้เตรียมแผนรองรับกรณีน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลงต่ำไว้แล้ว โดยจะใช้แท่นสูบน้ำชั่วคราวที่ติดตั้งไว้ในแม่น้ำแทนแท่นสูบปกติได้ทันที หากระดับน้ำลดต่ำลงไปใกล้เคียงระดับวิกฤต 13.50 เมตร


ส่วนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ความต้องการใช้น้ำจะมีสูงกว่าเวลาปกติถึง 3 เท่านั้น การประปาชัยนาทยังมั่นใจว่าจะสามารถผลิตน้ำประปาได้ทันต่อความต้องการของประชาชน แต่ก็ยังคงต้องขอความร่วมมือในการประหยัดน้ำ เพราะหากชุมชนเมืองใช้น้ำมากเกินไปก็จะกระทบกับน้ำประปาที่จะต้องนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งรอบนอก ที่ในแต่ละปีการประปาชัยนาทต้องจัดสรรน้ำส่วนนี้กว่าปีละ 20,000 คิวได้