ก.ค.ศ.ไฟเขียวผู้สมัครครู ผช.ใช้เอกสารแสดงสถานะขึ้นทะเบียนสมัครแทน ‘ตั๋วครู’ ตัวจริง

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า กรณีที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธาน ได้หารือถึงการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน พบว่าชื่อสาขาที่ สพฐ.เปิดรับสมัครบางสาขา ไม่ตรงกับที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษานั้น อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2556 ก.ค.ศ.ได้ออกแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิตไว้ ว่าหากผู้สมัครนำคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามคุณวุฒิ และสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัครมาสมัครสอบ ให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต นอกจากนี้ คุรุสภาได้รับรายงานว่า มีนิสิต นักศึกษาหลักสูตรครู 5 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา อยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกว่า 20,000 คน เพื่อนำไปใช้สมัคร ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวก ก.ค.ศ.จึงมีมติให้ใช้หลักฐานที่เป็นเอกสารแสดงสถานะการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ที่คุรุสภาประกาศขึ้นหน้าเว็บไซต์ โดยให้ผู้สมัครพิมพ์เป็นเอกสารยื่นสมัครสอบได้

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวว่า จากนี้ ก.ค.ศ.และ สพฐ.จะแจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยไปยังหน่วยรับสมัครทั่วประเทศ โดยใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งยื่นสมัคร ดังนี้ 1.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2.ใบอนุญาตปฎิบัติการสอน 3.หนังสือรับรองสิทธิ 4.หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตฯ และ 5.เอกสารแสดงสถานะการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ โดยผู้สมัคร 36 สาขาวิชา ที่กำหนดว่าต้องมีใบอนุญาตฯ จะต้องเป็นใบอนุญาตฯ ที่คุรุสภาอนุมัติให้ไม่เกินวันที่ 4 เมษายนนี้