‘คสช.’เผยสงกรานต์ 6 วัน ยึดรถ 7,512 คัน ‘จยย.’แชมป์ทำผิดเกือบ 4 แสนครั้ง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการดูแลความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนตามมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ช่วงเดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์ ว่า สำหรับสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ 17 เมษายน มีดังนี้รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 63,144 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถไว้ 695 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 39,635 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 46,975 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 1,294 ใบ ยึดรถยนต์ 273 คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 30,095 คน โดยตลอด 6 วัน ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดในส่วนรถจักรยานยนต์ 388,157 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ 321,284 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการ ดื่มไม่ขับไว้แล้ว 7,512 คัน โดยแยกเป็นจักรยานยนต์ 5,677 คัน และรถยนต์ 1,835 คัน และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ 250,148 คน รถโดยสารสาธารณะ/ รถยนต์ส่วนบุคล 197,050 คน