ทหารบุกมูลนิธิสืบฯ ให้หยุดเสวนา เช่าที่ดิน 99 ปี อ้างทำประชาชนสับสน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน นายภานุเดช เกิดมะลิ เลขามูลนิธิสืบ นาคะเสถียร กล่าวว่า ช่วงเช้าวันนี้ ได้มีฝ่ายปกครอง ปลัดอำเภอ ทหาร ตำรวจ เข้ามาพูดคุยให้ทางมูลนิธิสืบฯ งดกิจกรรมเสวนา “วิพากษ์การให้เช่าที่ดิน 99 ปี ผลประโยชน์ของไทย หรือผลประโยชน์ของใคร?” โดยมีการเชิญนักวิชาการมาร่วมพูดคุย ได้แก่ นายเดชรัต สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสมนึก จงมีวศิน นักวิชาการด้านชุมชน นส.เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ และ น.ส.พรพนา ก๋วยเจริญ กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน นี้ ที่มูลนิธิสืบฯ อ.เมือง จ.นนทบุรี

“ทหารให้เหตุผลกับเราว่า การเช่าที่ดิน 99 ปีตามนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นเพียงการร่างพ.ร.บ.เท่านั้น ยังไม่ได้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติและยังไม่มีการประกาศใช้ใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งอาจมีเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงได้จึงไม่อยากให้เราวิตกกังวลไปก่อน อย่างไรก็ตามเราไม่แน่ใจว่าทหารไปโยงกับหมุดคณะราษฎรหรือไม่ เพราะมีนักวิชาการบางคนโพสในเฟชบุ๊กเกี่ยวข้องกับหมุดคณะราษฎรดังกล่าว จึงไม่อยากให้ผู้ที่เห็นต่างกับรัฐบาลจัดเสวนานี้ขึ้น อีกทั้งยังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับการจัดเสวนาในครั้งนี้อีกด้วย จึงทำให้มูลนิธิสืบฯ ต้องเลื่อนการเสนวนาไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด” นายภานุเดช กล่าว

เลขามูลนิธิสืบฯ กล่าวต่อว่า สิ่งที่พวกตนตั้งใจจัดกิจกรรมเสวนาดังกล่าวขึ้น เพราะมีข้อกังวลเป็นห่วง เนื่องจากในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในบางพื้นที่อยู่ในแนวเขตป่า เช่น ป่าสงวนที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า ชุมชน ความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่งหากเกิดปล่อยให้มีการเช่าที่ดิน 99 ปี จะเกิดผลอย่างไรบ้าง จึงเชิญนักวิชาการจากหลายฝ่ายมาพูดคุยในเรื่องนี้ให้หลากหลายมิติ การที่ทหารชี้แจงว่าไม่อยากให้กังวลไปก่อนนั้น ไม่อยากต้องมาพูดคุยในช่วงที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านแล้ว หรือประกาศใช้แล้ว จึงค่อยมาถกเถียงว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไร จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ การเสวนาครั้งนี้เพื่อให้สังคมรับทราบถึงสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่นั้นว่ามีผลดีผลเสียอย่างไร ไม่อยากให้ปิดหูปิดตาประชาชน