“เนาวรัตน์” แต่งบทกวี “หมุดหมาย” ทำชาวเน็ตตีความวุ่น

เมื่อวันที่ 20 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดกระแสการแชร์บทกวีจากเพจ “ชายชราวรรณกรรม” โดยอ้างว่าแต่งโดยนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

ดังนี้

‘หมุดหมาย’

หมุดหมายคือ จุดหมายอันสำแดง
พลังแห่ง ราชประชาสมาศัย
คือจุดหมายตั้งต้น ประชาธิปไตย
ความเป็นไทย เป็นธรรม ความเป็นจริง

แปดสิบห้าปีผ่านการเปลี่ยนแปลง
ได้แจกแจง สัจพิสุทธิ์ ไม่หยุดนิ่ง
บางครั้งความชอบธรรม ถูกทอดทิ้ง
บางครั้งสิ่งไม่ชอบธรรม กลับธำรง

มหายุทธ แห่งยุติธรรมา
ศรัทธากับปัญญา ต้องสูงส่ง
จักต้องมีเสมอกันให้มั่นคง
ไม่ใช่วงเวียนวง เดินหลงเงา

จักตัองเวียนหมุนมุ่งขึ้นสูงส่ง
มิใช่วงเวียนรอบกรอบรอยเก่า
ความชอบธรรมนำทางทุกย่างเท้า
อย่าหลงใหลไต่เต้าเข้าข่ายกล

หมุดหมายอาจจะต้องล่องหนหาย
แต่จุดหมายนี้จะต้องไม่ล่องหน
คือ ธรรมาธิปไตย ในมณฑล
ต้องบันดล ต้องเห็น ต้องเป็นจริง !

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

ทั้งนี้ หลังบทกวีดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้พยายามตีความถึงความหมายที่ผู้แต่งต้องการสื่อ ว่าสรุปแล้วต้องการจะบอกอะไรกันแน่ โดยยังเป็นที่ถกเถียงกันจนถึงขณะนี้