แวตเก็บได้ต่ำกว่าเป้า1หมื่นล้าน

แฟ้มภาพ

แวตเก็บได้ต่ำกว่าเป้า1หมื่นล.

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้ในส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลของกรมสรรพากรย้อนหลังไป 5 ปี พบว่าอยู่ในระดับ 5.5-6.0 แสนล้านบาทต่อปี โดยปี 2555 มียอดจัดเก็บที่ 5.44 แสนล้านบาท ปี 2556 มียอดจัดเก็บที่ 5.92 แสนล้านบาท ปี 2557 มียอดจัดเก็บที่ 5.7 แสนล้านบาท ปี 2558 มียอดจัดเก็บที่ 5.6 แสนล้านบาท ปี 2559 มียอดจัดเก็บที่ 6.0 แสนล้านบาท ส่วน 5 เดือนแรกของปี 2560 จัดเก็บได้ 1.5 แสนล้านบาท

ส่วนผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพากรรอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 กรมจัดเก็บรายได้รวม 6.16 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 8.4 พันล้านบาท หรือ 1.3% แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 1.78 หมื่นล้านบาท หรือ 3.0% โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่สำคัญ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.08 หมื่นล้านบาท หรือ 3.4% แต่สูงกว่าช่วงเดียวกัน ปีที่แล้ว 2.2% ส่วนใหญ่เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการผลิต